Instuderingsfrågor utan svar – Mekanik

Kinematik

1. Vad är skillnaden mellan fart och hastighet?

2. Vad är medelhastighet och hur beräknas det?

3. Hur beräknas hastigheten?

4. Vad är momentanhastighet? 

5. Vad är medelacceleration?

6. Vad går att utläsa ur en S-t graf? Vad går inte att se i en S-t graf?

7.  Vad går att utläsa ur en V-t graf? Vad går inte att se i en V-t graf?

8.  Vad går att utläsa ur en a-t graf? Vad går inte att se i en a-t graf?

9. Vad är likformigt accelererad rörelse?

10. Förklara relativitetsprincipen enkelt.

11. Vad menas med ljusets konstanta värde?

12. Vilka är effekterna av tidsdilatation och längdkontraktion?

 

Dynamik

13. Vilken är kraftlagen

14. Vilka är egenskaperna hos krafterna?

15. Hur ritas krafter?

16. Vilka är Newtons tre lagar?

17. Vad är friktionskraft och friktion?

18. Vad är arbete?

19. Vad är mekanisk energi?

20. Vad är energiprincipen?

21. Hur lyder mekanikens gyllene regel?

22. Vad är rörelsemängd?

23. Vilka är förutsättningarna för att rörelsemängden ska vara korrekt?

24. Vilka olika typer av stötar finns det?

25. Vad är impuls?

Tillbaka till instuderingsfrågorna om Mekanik

Annons
GratisAccess to basic materials.$0Join
PremiumFull access, premium materials, and support.$10Join