Atomfysik – Sammanfattning – Fysik 2

Innehåll atomfysik (atomen) Fysik 2

 

Vi jobbar på att skapa en bank av begreppsförklaringar på samma sätt som vår uppgiftsbank.