Formelsamling Fysik 1 & Fysik 2 – Komplett & bra strukturerad

Formelsamling till Fysik 1 och Fysik 2 

Formelsamlingen här nedanför är fullständigt komplett och innehåller samtliga fysik formler för gymnasiekurserna Fysik 1 och Fysik 2. För en formelsamling med formler i Fysik 1 och Fysik 2 är som Kalle på julafton – ett måste helt enkelt. Att klara sig igenom två så omfattande kurser som Fysik 1 och 2 utan en formelsamling är en omöjlighet. Ja okej, det finns en formelbok med formler för både matematik, fysik och kemi istället för en ämnesspecifik formelsamling men dessa är inte alls tillräckligt användarvänliga. Därför har vi, tack vare hjälp från er, samlat de bästa formelsamlingarna som finns på nätet eller som ni skickat in till oss. Perfekt att använda när du gör uppgifter i Fysik 1 eller Fysik 2 eller något av våra tio kursprov i Fysik.

I formelsamlingarna nedan finns formler och samband till alla områden inom gymnasiefysiken. Till exempel formel för ellära, termodynamik, beräkning av ljusets hastighet, formel för Arkimedes princip och formel för radioaktivt sönderfall. Testa dig fram och känn efter vilket formelblad du tycker är bäst, lägg sedan gärna en kommentar nedanför och berätta för oss vilken!

Formelsamling Fysik 1 & Fysik 2

TIPS Använd en formelsamling då du löser någon av våra hundratals uppgifter till Fysik 1 & Fysik 2!

Vad är en formelsamling? 

En formelsamling för fysik, eller ett formelblad (som vissa kallar det), är en samling av formler som rör ett visst ämne. I det här fallet är det en formelsamling för fysik vilket innebär att i princip alla formler och samband du kan tänkas behöva till Fysik 1 och Fysik 2 är samlade på samma ställe. Det som är smidigt med formelsamlingen ovan är att den är bra uppdelade mellan de olika kapitlen som finns i kurserna. Till exempel är alla formler för atomfysiken samlade på samma sida och alla inom termodynamiken är samlade på en annan. Supersmidigt så att du som elev får en snabb överblick över formlerna vilket underlättar problemlösningen.

Varför behövs en formelsamling i Fysik 1 & Fysik 2? 

Det går helt enkelt inte att hålla koll på alla fysik formler. Det är så otroligt många. Det är också ohållbart att hela tiden kolla i anteckningsblocket eller googla efter formeln så därför är de ihopsamlade till en formelsamling. En formelsamling är alltså skapad för att underlätta för dig som elev. Dessutom är formelbladet här ovan ännu enklare att använda eftersom det bara finns en massa härliga fysikformler och samband i den. Ingen risk att du går vilse bland en massa matematikformler. Dessutom är det samlade utefter de olika områdena: Allmänna formler, mekanik formler, relativitetsteori formler, formler för termodynamik, tryck formler, vågrörelse formler, ellära formler, magnetism formler, induktion formler, atomfysik formler och formler till kärnfysiken. Därtill finns nödvändiga prefix, storheter och enheter, fysikaliska konstanter och olika tabeller som man har mycket nytta av under fysikstudierna.

TIPS Snart dags för kursprov i Fysik 1 eller Fysik 2? Då har du kommit rätt. Vi har samlat 10 gamla kursprov i fysik. Samtliga med lösningsförslag. Testa dem du också!

Vi har även samlat tipsen du behöver för att klara kursprovet med bäst resultat här.

Finns alla fysikformler och samband som behövs i fysiken?

Nej, alla formler och samband finns inte utan endast de som är ”officiella”. Ibland behöver du som elev därför kombinera och använda två eller flera av sambanden för att lyckas lösa en fysikuppgift. Därför är det viktigt att träna så att man blir säker på formlerna och var de finns. Då går det åt mindre tid på prov. Tid som du istället kan lägga på att klura ut lösningen på uppgiften. Vi rekommenderar starkt att du skriver ut formelbladet eller att du iallafall alltid har det uppe bredvid dig när du pluggar fysik 1 och fysik 2.

Fysikaliska storheter Fysik 1 och Fysik 2

hmm, vad är nu a i fysik,  vad är n i fysik och vad är egentligen p i fysik?  Ja, det är inte helt lätt att hålla på alla storheter som finns i fysiken. Därför har vi skapat vår ” Vad är x i fysik 1 & Fysik 2?”- lista. Så att du aldrig mer behöver undra, supersmidigt! 

TIPS för att lättare hitta ett begrepp är att söka efter ordet/bokstaven vilket du gör genom att trycka in Ctrl + f samtidigt. 


Vad är X i Fysik 1 & Fysik 2?


Vad är a i fysik? – Storheter med förkortningen/symbolen a/A:

Vad är b i fysik? –  Storheter med förkortningen/symbolen b/B:

 • Magnetisk flödestäthet (Β ska egentligen ha två sträck). SI-enhet för magnetisk flödestäthet är tesla, förkortning/symbol är T. 

Vad är e i fysik? – Storheter med förkortningen/symbolen e/E:

 • Energi (E). SI-enhet för energi är joule, förkortning/symbol J.
 • Ekvivalent dos (H). SI-enhet för ekvivalent dos är sievert, förkortning/symbol Sv. 

Vad är f i fysik? – Storheter med förkortningen/symbolen f/F:

 • Frekvens (f). SI-enhet för frekvens är hertz, förkortning/symbol Hz.
 • Kraft (F). SI-enhet för kraft är newton, förkortning/symbol N. 

Vad är i i fysik?- Storheter med förkortningen/symbolen i/I:

 • Strömstyrka (I). SI-enhet för strömstyrka är ampere, förkortning/symbol A.

Vad är m i fysik? – Storheter med förkortningen/symbolen m/M:

 • Massa (m). SI-enhet för massa är kilogram, förkortning/symbol kg.

Vad är p i fysik? – Storheter med förkortningen/symbolen p/P:

 • Effekt (P). SI-enhet för effekt är watt (J/s), förkortning/symbol W. 
 • Tryck (p). SI-enhet för tryck är pascal, förkortning/symbol Pa.

Vad är q i fysik? – Storheter med förkortningen/symbolen q/Q:

 • Laddning (Q). SI-enhet för laddning är Coulomb, förkortning/symbol C.

Vad är r i fysik? – Storheter med förkortningen/symbolen r/R:

 • Resistans (R). SI-enhet för resistans är ohm, förkortning/symbol Ω.

Vad är s i fysik? – Storheter med förkortningen/symbolen s/S:

 • Längd (s). SI-enhet för längd är meter, förkortning/symbol m.

Vad är t i fysik? – Storheter med förkortningen/symbolen t/T:

 • Tid (t). SI-enhet för tid är sekund, förkortning/symbol s.
 • Temperatur (T). SI-enhet för temperatur är Kelvin, förkortning/symbol K.

Vad är u i fysik? – Storheter med förkortningen/symbolen u/U:

 • Spänning (U). SI-enhet för spänning är volt, förkortning/symbol V. 

Vad är v i fysik? Storheter med förkortningen/symbolen v/V:

 • Hastighet/fart förkortas med V. Enhet på hastighet är m/s (meter per sekund)

Vad är phi i fysik? – Storheter med förkortningen/symbolen phi/φ:

 • Magnetiskt flöde (φ). SI-enhet för magnetiskt flöde är weber, förkortning/symbol Wb. 

Enheter utanför SI-systemet och hur de omvandlas (brukar stå i formelsamlingen)

Energi

Energi kan, förutom att mätas i Joule, även mätas i kilowattimme (kWh), kalori (cal) och elektronvolt (eV). 

1 kWh = 3,6*10^6 J

En (1) cal = 4,18 J

1 eV = 1,602176*10^-19 J

Effekt (p)

Effekt kan, förutom att mätas i W (J/s), även mätas i hästkraft. En (1) hästkraft (hk) motsvarar 735,5 W.

Hastighet (v)

Hastighet (v) kan även mätas i kilometer per timme (km/h). 1 km/h motsvarar 3,6^-1 m/s. 

Längd (m)

Längd kan, förutom att mätas i meter, även mätas i ljusor (LY) och astronomisk enhet (AU). En astronomisk enhet motsvarar 1,496*10^11 m. Ett ljusår motsvarar 9,461*10^15 m. 

Temperatur (T)

Temperatur kan, förutom att mätas i Kelvin, även mätas i grader Celsius. Noll (0) grader Celsius motsvar 273,15 Kelvin.

Tryck (Pa)

Tryck kan, förutom att mätas i Pascal, även mätas i bar (bar) och atmosfär (atm). En (1) bar motsvarar 10^5 Pascal (Pa). En (1) atmosfär motsvarar 101325 Pa. 

Volym

Volym mäts i liter (l). En (1) liter motsvarar 10^-3 kubikmeter eller 1 kubikdecimeter.

1 kommentar hittills

JuliaPublicerat11:23 f m - jul 28, 2021

Tusen tack för formelsamlingen för Fysik 1 och 2, den är fantastisk!

Lämna ett svar

Annons
GratisAccess to basic materials.$0Join
PremiumFull access, premium materials, and support.$10Join