Impuls – Vad är impuls? Formel och enhet med exempel!

En impuls är lika med en ändring av rörelsemängd.

Impulsen räknas ut genom att multiplicera den kraft och den tid som kraften verkar på en kropp. Som tidigare nämnt beskriver impulsen hur snabbt rörelsemängden förändras on hög impuls innebär att rörelsemängden förändras snabbt medan en låg impuls innebär att rörelsemängden förändras långsamt.

Ytterligare ett sätt att beräkna impulsen är att använda sig av en Kraft/tid graf. Arean under en sådan graf visar impulsen.

Tänk dig att du sparkar en fotboll, du ger den en viss impuls genom att verka en kraft på den under en viss tid. Ju hårdare du sparkar och ju längre tid du verkar kraften desto högre impuls ges till fotbollen.

Vilken enhet mäts impuls i?

Enheten för impuls är Newtonsekund (Ns).

I = 1 Ns

Impuls formel

Impuls

    \[I=F \cdot t\]

I = impuls, F = kraft, t = tid

Impulslagen

    \[F \cdot t=m \cdot v-m \cdot v_0\]

F = kraft, t = tid, m = massa, v = sluthastighet, v0 = starthastighet

Exempeluppgift Impuls med lösning

Exempeluppgift 1

Beräkna impulsen för en bil som har en massa på 2000 kg och ökar sin hastighet från 0 km/h till 60 km/h på 10 sekunder.

Lösning: Först måste vi omvandla hastigheten från km/h till m/s (1 km/h = 0.2778 m/s). Så 60 km/h = 16.67 m/s.

mpulsen kan beräknas med hjälp av formeln Impuls = massa x hastighetsändring.

Impuls = 2000 kg x (16.67 m/s – 0 m/s)

Impuls = 33,340 Ns

Exempeluppgift 2- Impulslagen

En bil med en massa på 2000 kg krockar med en vägg och stannar helt. Bilen hade en hastighet på 60 km/h innan krocken. Använd impulslagen för att beräkna kraften från krocken.

Först måste vi omvandla hastigheten från km/h till m/s (1 km/h = 1/3,6 m/s).

Så 60 km/h = 16.67 m/s.

Impulslagen säger att impulsen är lika med kraften multiplicerat med tid.

Impulsen är också lika med massan multiplicerat med hastighetsändringen.

Impuls = kraft x tid = massa x hastighetsändring

Kraft = impuls / tid = massa x hastighetsändring / tid

Kraft = (2000 kg x (-16.67 m/s)) / 0 s

Kraft = -33,340 N

Notera att kraften är negativ eftersom den verkar i motsatt riktning mot bilens hastighet, annars hade inte bilen stannat när den krockade med väggen.

Annons
GratisAccess to basic materials.$0Join
PremiumFull access, premium materials, and support.$10Join