Hastighet – Förklaring, formel, enhet och exempel!

I denna artikel kommer allt om hastighet som du behöver veta för att klara fysik 1 stå. Hastighet är ett förvirrande begrepp i början och i dagligt tal blandas det lätt ihop med fart. Tur då att vi reder ut skillnaden!

Hastigheten beskriver en lägesförändring under en viss tid, med andra ord: hur långt vi har färdats/förflyttat oss under en viss tid. Hastigheten betecknas V (från engelskans Velocity) och beräknas genom att dividera sträckan man färdats med tiden det tog. Hastighet är en fysikalisk storhet som beskriver rörelse och det är en vektor med två komponenter: riktning och storlek. Så för att vi ska kunna beskriva ett objekts hastighet måste vi veta i vilken riktning objektet rör sig! Enheten för hastighet är meter per sekund (m/s).

Momentanhastighet & fart

När vi i vardagliga situationer talar om hastighet menar vi oftast det som står på bilens instrumentpanel. Inom fysiken är inte detta hastighet utan momentanhastighet. Momentanhastigheten beskriver hastigheten i en specifik tidpunkt. Det vi i vardagligt tal kallar fart är egentligen momentanhastigheten. Alltså hur snabbt vi rör oss men där vi inte bryr oss om i vilken riktning vi rör oss.

Hastighet enhet

Enheten för hastighet (v) är meter per sekund (m/s)

v = m/s

Medelhastighet

Medelhastigheten beräknas när vi vet en starttid, en sluttid samt sträckan mellan start- och slutpositionen. Däremot vet vi inte riktigt vad som händer däremellan men det spelar ingen roll för vi kan beräkna MEDELhastigheten. Alltså i genomsnitt hur snabbt vi har rört oss mellan de två punkterna.

Formler med hastighet och medelhastighet

Här är alla formler som berör hastighet och medelhastighet:

Exempeluppgift

Beräkna hastigheten för en bil som har kört med konstant fart i en sträcka på 30 km på 30 minuter.

Lösning i tre steg:

  1. Omvandla km till meter: 30 km = 30 000 m
  2. Omvandla minuter till sekunder: 30 minuter = 30 x 60 = 1800 sekunder
  3. Beräkna hastigheten genom att dela sträckan med tiden: Hastighet = Sträcka / Tid = 30 000 m / 1800 s = 16,67 m/s

Så bilens hastighet var 16,67 meter per sekund, eller 60 km/h. Multiplicera med 3,6 för att omvandla från m/s till km/h. Läs mer om hastighetsomvandling här!

Annons
GratisAccess to basic materials.$0Join
PremiumFull access, premium materials, and support.$10Join