Magnetism/Magnetiska fält – Fysik 2 Sammanfattning