Magnetism/Magnetiska fält – Fysik 2 Sammanfattning

Innehåll Magnetiska fält/elekotrmagnetism Fysik 2

 

Vi jobbar på att skapa en bank av begreppsförklaringar på samma sätt som vår uppgiftsbank.