Ohms lag – Enkel förklaring med exempel

Introduktion till och definition av Ohms lag

[bildförklaring: En bild som visar en strömkrets med tydliga märkningar av ström (I), resistans (R) och spänning (U)]

Ohms lag är en grundläggande princip inom elektricitetsläran. Den uttrycker sambandet mellan ström (I), resistans (R) och spänning (U) i en elektrisk krets. Enkelt kan Ohms lag kan formuleras så här: Spänningen (U) över en ledare är proportionell mot strömmen (I) genom ledaren, där proportionerlighetskonstanten är resistansen (R). Formeln skrivs som V=I*R.

Variabler i Ohms lag

För att förstå Ohms lag är det viktigt att känna till dess tre huvudkomponenter:

Ström (I): Ström är flödet av elektrisk laddning i en krets, mätt i ampere (A).

Resistans (R): Resistans är ett mått på hur mycket ett material motstår flödet av elektrisk ström, mätt i ohm (Ω).

Spänning (U): Spänning är drivkraften som får elektroner att röra sig, vilket skapar ström. Spänningen är mätt i volt (V).

Använda Ohms lag

Ohms lag används för att beräkna ström, resistans och spänning i en elektrisk krets. Här är stegen för att använda Ohms lag:

  1. Beräkna ström (I): Om du vet spänningen (V) och resistansen (R), beräkna strömmen genom att dela spänningen med resistansen (I=U/R).
  2. Beräkna resistans (R): Om du vet spänningen (V) och strömmen (I), beräkna resistansen genom att dela spänningen med strömmen (R=U/I).
  3. Beräkna spänning (U): Om du vet strömmen (I) och resistansen (R), beräkna spänningen genom att multiplicera strömmen med resistansen (U=I*R).

Exempel på beräkningar med Ohms lag

Låt oss titta på ett exempel. Antag att vi har en krets med en resistans på 2 ohm och en spänning på 6 volt. Vilken är strömmen?

Använd Ohms lag för att hitta svaret: I = U/R = 6V / 2Ω = 3A. Så strömmen i kretsen är 3 ampere.

Vanliga missförstånd

En vanlig miss är att Ohms lag gäller under alla omständigheter. Faktum är att Ohms lag bara gäller för ”ohmska” material, som metaller vid konstant temperatur. För vissa material och komponenter, som halvledare, gaser och lysdioder, gäller inte Ohms lag. Men om du ska göra en fysikuppgift där du ska beräkna strömmen i en krets, kan du anta att Ohms lag gäller.

Quiz – Har du förstått?

Nu när du har läst om Ohms lag, är det dags att testa dina kunskaper med ett litet quiz!

  1. Vad är formeln för Ohms lag?
  2. Hur beräknar du strömmen i en krets om du vet spänningen och resistansen?
  3. Ger alla material och komponenter samma resistans oavsett spänning och ström?

Facit: 1. U=I*R. 2. I=U/R. 3. Nej, bara ohmska material och komponenter följer Ohms lag vid konstant temperatur.


För mer hjälp med fysik besök vår begreppssamling med förklaringar eller uppgiftsbank med övningsuppgifter om fysikbegrepp och koncept och såklart finns det lösningar! Allt för att du ska förstå fysiken så bra som möjligt. Du hittar även en komplett formelsamling som du får ta med dig till Kursprovet! Och kom ihåg, oavsett om du är en student som behöver hjälp med dina fysikuppgifter eller bara nyfiken på ett begrepp, finns det alltid hjälp att få, och nya saker att lära!

Annons
GratisAccess to basic materials.$0Join
PremiumFull access, premium materials, and support.$10Join