Temperatur – Enkel förklaring med exempel!

Kort definition av temperatur inom fysiken

 • c är den specifika värmekapaciteten (oftast mätt i J/(kg·°C) eller J/(kg·K))
 • Q är den tillförda värmeenergin (i joule)
 • m representerar massan av ämnet (i kilogram)
 • ΔT är temperaturförändringen (i Celsius eller Kelvin).
 • P är trycket av gasen (i Pascal eller andra tryckenheter)
 • V är volymen som gasen upptar (i kubikmeter)
 • n är antalet molar av gasen
 • R är den universella gaskonstanten (8.314 J/(mol·K) när temperaturen T är i Kelvin)
 • T är temperaturen (i Kelvin).

Mer om temperatur

1. Temperaturskalor:

 • Celsius (°C): Kanske den mest kända skalan globalt. Uppkallad efter svensken Anders Celsius. Har du någonsin hört att vatten fryser vid 0 och kokar vid 100? Då tänker du på Celsius-skalan! Den är vanlig i Sverige och många andra länder.
 • Fahrenheit (°F): Om du någonsin har funderat varför vissa människor säger att vatten fryser vid 32 och kokar vid 212, då tänker du på Fahrenheit. Denna skala är framför allt populär i USA.
 • Kelvin (K): Den vetenskapliga skalan. Inget ”°” tecken här! Kelvin mäter temperatur från universums absolut kallaste punkt, kallad ”absolut noll”. En viktig detalj? 0 Kelvin = -273,15°C.
 • Från Celsius till Kelvin:
  KC+273,15
 • Från Kelvin till Celsius:
  °C=K−273,15

2. Fysikaliska tillstånd och temperatur:

3. Värmeöverföring:

 • Ledning: sker när värmeöverföring sker direkt genom material, som när en ände av en metallstav värms upp och den andra änden blir varm. Eller när du lägger din hand på en varm platta, då överförs värmen från plattan till din hand och du bränner dig.
 • Konvektion: Uppstår när vätskor eller gaser värms upp, blir lättare och stiger. Detta kan observeras i en kokande kastrull med vatten.
 • Strålning: Denna överföring kräver inget medium och sker genom vakuum. Solens strålar är ett exempel på strålning.

4. Specifik värmekapacitet:

 • Q är den energimängd som absorberas eller frigörs (i joule, J).
 • m är massan av ämnet (i gram, g).
 • c är den specifika värmekapaciteten för ämnet (i J/(g⋅°C)).
 • ΔT är temperaturändringen (i °C eller K).

Exempeluppgift

Lösningsförslag

5. Termisk expansion:

Varför sker termisk expansion?

6. Att mäta temperatur, hur gör man?

7. Absoluta nollpunkten:

8. Har du förstått?

 1. Vad representerar temperaturen ur en fysikalisk synvinkel?
  • a) Den genomsnittliga volymen av ett ämne.
  • b) Hur kallt eller varmt något känns.
  • c) Den genomsnittliga kinetiska energin av atomer/molekyler i ett ämne.
  • d) Avståndet mellan atomer i ett ämne.
 2. Vid vilken temperatur (i Celsius) är Kelvin-skalan 0?
  • a) 0°C
  • b) -100°C
  • c) -273,15°C
  • d) 273,15°C
 3. Vilken överföringsmetod innefattar inte ett medium och kan ske genom vakuum?
  • a) Ledning
  • b) Konvektion
  • c) Strålning
  • d) Ingen av ovan

Facit: 1. c, 2. c, 3. c

För mer hjälp med fysik besök vår begreppssamling med förklaringar eller uppgiftsbank med övningsuppgifter om fysikbegrepp och koncept och såklart finns det lösningar! Allt för att du ska förstå fysiken så bra som möjligt. Du hittar även en komplett formelsamling som du får ta med dig till Kursprovet! Och kom ihåg, oavsett om du är en student som behöver hjälp med dina fysikuppgifter eller bara nyfiken på ett begrepp, finns det alltid hjälp att få, och nya saker att lära!

Annons
GratisAccess to basic materials.$0Join
PremiumFull access, premium materials, and support.$10Join