Elektrisk energi – Fakta, enhet och enkelt förklaring

Elektrisk energi är en form av energi som är associerad med laddade partiklar, särskilt elektroner. Elektrisk energi kan alstras genom att laddade partiklar rör sig genom en ledare, till exempel när elektroner flödar genom en krets som är ansluten till en eluttag. Desto snabbare de rör sig, desto mer elektrisk energi bär dem. Elektrisk energi kan också omvandlas till andra former av energi, som till exempel rörelseenergi eller värmeenergi. Läs vidare för vardagliga exempel på elektrisk energi.

Exempel på elektrisk energi

  • I ett bilbatteri skapar en kemisk reaktion en elektron som har energi att röra sig i en elektrisk ström. Dessa rörliga laddningar tillhandahåller elektrisk energi till kretsarna i bilen.
  • Under ett åskoväder är blixten ett exempel på elektrisk energi – det vi kan se är elektricitet i atmosfären som urladdas.
  • Elektriska ålar genererar elektrisk energi, som de använder för att försvara sig mot rovdjur och att bedöva sitt byte.

Enhet

Enheten för elektrisk energi är Joule (J) precis som för alla andra typer av energi. Det är dock en väldigt liten enhet varför man i praktiken oftare använder sig av wattimme (Wh) och Kilowatttimme (kWh). Dessa två är ett mått på energimängden som konsumeras eller produceras under en viss tid. Till exempel så är en glödlampa på 60 watt som används under en timme lika med en energimängd på 60 wattimmar.

Annons
GratisAccess to basic materials.$0Join
PremiumFull access, premium materials, and support.$10Join