Resistans – Vad är resistans? Enkelt förklarat med formel enhet och exempel

Intro till resistansbegreppet

[bildförklaring av en elektrisk krets]

Vad beror resistans på?

Faktorer som påverkar resistansen

 1. Materialtyp: Koppar, silver och guld är kända för att vara utmärkta ledare, vilket innebär att de har låg resistans. Å andra sidan har isolatorer som gummi eller trä mycket högre resistans.
 2. Temperatur: När ett material värms upp, börjar dess atomer röra sig snabbare. Denna ökade rörelse kan orsaka fler kollisioner (krockar) med elektronerna, vilket i sin tur ökar resistansen.
 3. Trådens dimensioner: En tråds tjocklek och längd spelar också en viktig roll. Tunnare och längre trådar har generellt högre resistans än tjockare och kortare trådar av samma material.

Mätning av resistans

[bild på multimeter]

Quiz – Har du förstått?

 1. Vad representerar symbolen Ω?
 2. Vilket material leder ström bäst: guld eller trä?
 3. Vad händer med resistansen om en tråd blir tjockare?
 1. Ohm, enheten för resistans.
 2. Guld.
 3. Den minskar.

Vanliga Frågor (FAQ) på resistans

 • Vad är resistans enkel förklaring? Resistans beskriver hur mycket ett material ”motstår” elektrisk ström.
 • Hur räknar man resistans? Genom formeln R = \frac{V}{I}.
 • Vilka tre saker påverkar resistans? Materialtyp, temperatur och trådens dimensioner.
Annons
GratisAccess to basic materials.$0Join
PremiumFull access, premium materials, and support.$10Join