Instuderingsfrågor utan svar – Ellära

1. Vad är elektrisk laddning?

2. Vad är Coulombs lag?

3. Vad är influens?

4. Hur fungerar ett elektroskop?

5.  Vad är elektrisk spänning?

6. Vad är strömstyrka?

7. Vad är elektrisk effekt?

8. Vad är resistans?

9. Vad är en elektrisk krets? Vilka symboler finns?

10. Hur sker beräkningar på ersättningsresistans?

11. Vad är ett elektriskt fält?

12. Vad är ett homogent elektriskt fält?

13. Vad är elektrisk potenital?

14. Vad är Kirchhoffs strömlag respektive spänningslagen?

15. Vad är elektrisk energi? 

16. Hur ska man tänka vid resonemang vid en elektrisk krets där en lapa sätts i/tas ut?

Tillbaka till instuderingsfrågorna

 

Annons
GratisAccess to basic materials.$0Join
PremiumFull access, premium materials, and support.$10Join