Effekt – Förklaring, formel och enhet!

Effekt – enkel förklaring

Effekt är ett mått på hur stort arbete som uträttas under en viss tid. Det kan också ses som hur snabbt energi omvandlas.

Effekt formler

Effekten benämns med P (från engelskans Power). Följande formler kan användas i fysiken för att räkna ut effekten.

P = E/t [P = effekt, E = energi, t = tid]

P = I*A [I = intensitet, P = effekt, A = area]

Enhet

Enheten för effekt är watt. En watt är lika med 1 joule per sekund och är döpt efter James Watt.

1 J/s = 1 W

Exempeluppgift – Effekt i glödlampa

En glödlampa på 30 watt glöms kvar påslagen när du åker bort över helgen. Exakt två dagar (48 timmar) senare märker du detta och släcker lampan. Hur mycket energi har slösats bort i onödan?

En glödlampa på 30 watt använder 30 joule per sekund (enligt ovan). Då behöver vi räkna ut den totala tiden för att sedan kunna beräkna hur mycket energi som gått åt.

Total tid = 48 timmar. Måste beräkna hur många sekunder det motsvarar för att kunna beräkna energin eftersom SI-enheten för tid är sekunder.

48 timmar = 48 * 60 (minuter på en timme) * 60 (sekunder på en minut) = 172 800 sekunder

Då kan vi beräkna energin enligt formeln P = E/t <=> Pt = E

172 800 * 30 = 5184000 ≈ 5,2 MJ

Detta exempel kan användas för att beräkna effekten i doppvärmare, motorer eller annan teknik som brukar förekomma i laborationer.

Lämna ett svar

Annons
GratisAccess to basic materials.$0Join
PremiumFull access, premium materials, and support.$10Join