Partikelstrålning – Enkel heltäckande förklaring med exempel

Vad är partikelstrålning?

 • Alfastrålning: Består av alfa-partiklar, vilka faktiskt är heliumkärnor (två protoner och två neutroner). På grund av deras relativt stora storlek och positiva laddning, har de en begränsad genomträngningsförmåga, vilket innebär att de kan stoppas av (till och med) ett ark papper.
 • Betastrålning: Denna strålning består av beta-partiklar, som antingen kan vara elektroner eller positroner. De uppstår under vissa typer av radioaktivt sönderfall och har en större genomträngningsförmåga än alfa-partiklar. Material som plast, din hud eller glas kan dock stoppa dem.
 • Gammastrålning: Denna strålning är faktiskt inte partiklar alls, utan snarare elektromagnetisk strålning av mycket hög energi. Gammastrålning är kraftfulla vågor med en hög energinivå och för att skydda sig mot dem kan det krävas tjocka blyskärmar.

Quiz – Har du förstått?

 1. Vad består alfastrålning av?
  • A) Elektromagnetiska vågor
  • B) Heliumkärnor
  • C) Elektroner
 2. Vilken strålning har högst genomträngningsförmåga?
  • A) Alfastrålning
  • B) Betastrålning
  • C) Gammastrålning
 3. Vad menas med radioaktivt sönderfall?
  • A) Sönderbrytning av material under påverkan av strålning
  • B) Ljusets reflektion på en yta
  • C) En instabil atomkärna som återgår till ett mer stabilt tillstånd genom att sända ut partiklar.

FACIT

 1. Vad består alfastrålning av?
  • Svar: B) Heliumkärnor
 2. Vilken strålning har högst genomträngningsförmåga?
  • Svar: C) Gammastrålning
 3. Vad menas med radioaktivt sönderfall?
  • Svar: C) En instabil atomkärna som återgår till ett mer stabilt tillstånd genom att sända ut partiklar.

För mer hjälp med fysik besök vår begreppssamling med förklaringar eller uppgiftsbank med övningsuppgifter om fysikbegrepp och koncept och såklart finns det lösningar! Allt för att du ska förstå fysiken så bra som möjligt. Du hittar även en komplett formelsamling som du får ta med dig till Kursprovet! Och kom ihåg, oavsett om du är en student som behöver hjälp med dina fysikuppgifter eller bara nyfiken på ett begrepp, finns det alltid hjälp att få, och nya saker att lära!

Annons
GratisAccess to basic materials.$0Join
PremiumFull access, premium materials, and support.$10Join