Radioaktivt sönderfall – Enkelt förklaring med formler

Inledning och en kort definition av radioaktivitet

    \[ N(t) = N_0 e^{-\lambda t} \]


Olika typer av Radioaktivt Sönderfall och Strålning

Vilka tre olika typer av radioaktiv strålning finns det?


Varför sönderfaller atomkärnor?
Atomkärnor sönderfaller eftersom de är instabila. Denna instabilitet kan bero på för många neutroner jämfört med protoner eller tvärtom. Genom att släppa ut strålning kan kärnan minska denna obalans och därmed bli mer stabil.

    \[ T_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda} \]


Detektion, Mätning och Enhet för radioaktivitet


Risker och Skydd mot Radioaktiv Strålning


Ordlista och Termer

 • Radioaktivitet: Fenomenet av spontant sönderfall från instabila atomkärnor.
 • Strålning: Energi eller partiklar utsända från en radioaktiv källa.
 • Isotop: Version av ett element med specifikt antal neutroner.
 • Becquerel (Bq): Enhet för radioaktivitet, motsvarar ett sönderfall per sekund.

Har du förstått? – Flervalsquiz

 1. Vilken typ av radioaktivt sönderfall involverar utsläpp av heliumkärnor?
  • a. Alfa
  • b. Beta
  • c. Gamma
 2. Vad representerar λ i formeln för radioaktivt sönderfall?
  • a. Antalet kvarvarande atomer
  • b. Halveringstid
  • c. Sönderfalls-konstanten
 3. Vilket instrument används ofta för att detektera radioaktivitet?
  • a. Oscilloskop
  • b. Spektroskop
  • c. Geigerräknare

 1. a. Alfa
 2. c. Sönderfalls-konstanten
 3. c. Geigerräknare

Annons
GratisAccess to basic materials.$0Join
PremiumFull access, premium materials, and support.$10Join