Potential – Elektrisk potential enkelt förklarat med formler och exempel

V = \frac{W}{q}

a) Skillnaden mellan elektrisk potential och potentialenergi:

U = q \times V

[bild på en elektrisk krets]

b) Potentialens koppling till elektrisa fält:

c) Enhet och dimension:

d) Potentialskillnad (spänning):

3. Vanliga missuppfattningar:

4. Quiz – Har du förstått potentialbegreppet?

 1. Vad beskriver elektrisk potential?
  • a) Kraften på en laddning
  • b) Arbete per laddningsenhet
  • c) Mängden laddning i en komponent
 2. Vilken enhet mäts elektrisk potential i?
  • a) Joule
  • b) Coulomb
  • c) Volt
 3. Vad är relationen mellan elektrisk potential V och potentialenergi U för en laddning q?
  • a) U = V/q
  • b) U = q/V
  • c) U = q * V

Facit – Har du förstått potentialbegreppet?

 1. Vad beskriver elektrisk potential? Rätt svar: b) Arbete per laddningsenhet
 2. Vilken enhet mäts elektrisk potential i? Rätt svar: c) Volt
 3. Vad är relationen mellan elektrisk potential V och potentialenergi U för en laddning q? Rätt svar: c) U = q * V
Annons
GratisAccess to basic materials.$0Join
PremiumFull access, premium materials, and support.$10Join