Newtons Tredje Lag – Lagen om kraft och reaktionskraft

Definition av Newtons tredje lag

Newtons tredje lag, ofta kallad lagen om aktion och reaktion eller lagen om kraft och reaktionskraft, uttrycker att varje kraft (aktion) alltid möts av en lika stor men motsatt riktad kraft (reaktionskraft). Man kan förklara det som att om ett objekt A utövar en kraft på ett objekt B, så utövar objekt B en lika stor men motsatt riktad kraft på objekt A. Detta är essensen i ”Newtons tredje lag” och blir enklare om du läser det en gång till och tittar på bilden nedanför.

[bild kraft reaktionskraft]

Förståelse av Aktion-Reaktion

Aktion och reaktion är två viktiga begrepp i fysiken som hjälper oss att förstå hur objekt påverkar varandra. Det viktiga att komma ihåg är att krafter uppkommer i par. Dessa krafter alltid är lika stora och motsatt riktade, vilket gör att totala kraften (eller rörelsemängden) förblir konstant om inga andra krafter inverkar. Detta är en direkt följd av Newtons tredje lag.

Till exempel, om du hoppar upp från marken, är din aktion att trycka ner mot marken. Markens reaktion är att trycka tillbaka mot dig med en lika stark kraft, vilket gör att du kan hoppa upp.

Tillämpa förståelsen av kraft och reaktionskraft

Tänk dig att en bok ligger stilla på ett bord framför dig. Vilka krafter verkar och hur är de riktade?

Låt oss gå igenom detta steg för steg:

 1. Identifiera objekt och krafter: Först bör vi identifiera de två objekten som interagerar med varandra, i detta fall boken och bordet. Det finns två huvudkrafter som verkar här: tyngdkraften (bokens vikt), som drar boken neråt, och den reaktiva kraften från bordet (normalkraften), som trycker uppåt mot boken.
 2. Aktion och reaktion: Enligt Newtons tredje lag kommer varje aktion (kraft) att ha en lika stor men motsatt riktad reaktion (kraft). I detta fall är bokens tyngdkraft aktionen som trycker ner på bordet, och normalkraften är den som trycker upp på boken. Dessa två krafter är lika stora men motsatta i riktning.
 3. Jämvikt: Eftersom boken ligger stilla på bordet, vet vi att de totala krafterna på boken måste balansera ut varandra. Det innebär att tyngdkraften och den reaktiva kraften från bordet är lika stora, men verkar i motsatta riktningar. I detta fall säger vi att boken är i jämvikt.
 4. Analys: Med hjälp av dessa insikter kan vi nu analysera situationen. Vi kan konstatera att boken ligger stilla på bordet eftersom dess tyngdkraft (aktion) balanseras ut av den reaktiva kraften från bordet (normalkraften). Vi kan också notera att om vi skulle öka bokens vikt (till exempel genom att lägga fler böcker ovanpå), skulle den reaktiva kraften från bordet också öka för att hålla boken i vila (det vill säga, bordet skulle trycka hårdare uppåt mot boken).

Newtons tredje lag i verkligheten

Det finns många vardagliga exempel på Newtons tredje lag. När du går, trycker du ner på marken (aktion), och marken trycker tillbaka på dig, vilket gör att du kan röra dig framåt (reaktion). När du simmar, skjuter du vattnet bakåt (aktion), och vattnet skjuter dig framåt (reaktion). Till och med när du sitter stilla på en stol, utövar du en kraft på stolen (aktion), och stolen utövar en lika stor men motsatt riktad kraft på dig (reaktion i form av normalkraft). Dessa är alla vardagliga exempel på Newtons tredje lag.

Vanliga missförstånd

Ett vanligt missförstånd om Newtons tredje lag är att aktionen och reaktionen upphäver varandra. Men det är viktigt att komma ihåg att dessa krafter verkar på olika objekt. Så, trots att de är lika stora och motsatt riktade, upphäver de inte varandra.

Quiz – Har du förstått?

 1. Vad uttrycker Newtons tredje lag?
  • a) För varje kraft finns en lika stor och motsatt riktad kraft.
  • b) Kraften som verkar på ett objekt är lika med objektets massa gånger dess acceleration.
  • c) Varje objekt fortsätter att vara i vila eller röra sig i en rät linje med konstant hastighet, om det inte påverkas av en yttre kraft.
 2. Vad menas med aktion och reaktion i Newtons tredje lag?
  • a) Aktion är kraften som ett objekt utövar på ett annat, och reaktion är den kraft som det andra objektet utövar tillbaka.
  • b) Aktion och reaktion är de två krafterna som verkar på ett objekt när det rör sig.
  • c) Aktion och reaktion är de krafter som krävs för att sätta ett objekt i rörelse.
 3. Sant eller falskt: Aktion och reaktion upphäver varandra i enlighet med Newtons tredje lag.
  • a) Sant
  • b) Falskt

Facit till quizen

 1. a) För varje kraft finns en lika stor och motsatt riktad kraft.
 2. a) Aktion är kraften som ett objekt utövar på ett annat, och reaktion är den kraft som det andra objektet utövar tillbaka.
 3. b) Falskt

För mer hjälp med fysik besök vår begreppssamling med förklaringar eller uppgiftsbank med övningsuppgifter om fysikbegrepp och koncept och såklart finns det lösningar! Allt för att du ska förstå fysiken så bra som möjligt. Du hittar även en komplett formelsamling som du får ta med dig till Kursprovet! Och kom ihåg, oavsett om du är en student som behöver hjälp med dina fysikuppgifter eller bara nyfiken på ett begrepp, finns det alltid hjälp att få, och nya saker att lära!

Annons
GratisAccess to basic materials.$0Join
PremiumFull access, premium materials, and support.$10Join