Isotop – Vad är en isotop? Enkel förklaring med exempel

Vad är en Isotop?

En isotop är en variant av ett grundämne som har samma antal protoner i atomkärnan men olika antal neutroner. Det betyder att alla isotoper av ett specifikt grundämne har samma atomnummer (antal protoner), men olika masstal (summan av antalet neutroner och protoner i atomkärnan). Masstalet används ofta för att identifiera och namnge isotoper. Till exempel, kol-14 (C-14) är en isotop av kol där 14 är masstalet, vilket betyder att summan av protoner och neutroner i atomkärnan är 14.

[En klassisk bild på en atom med dess olika delar][Läsa av en periodisk tabell för att få fram de olika delarna, masstal etc.]

Vanliga exempel på isotoper

Isotoper finns i alla grundämnen. Några vanliga exempel inkluderar:

 • Karbon-14 – En radioaktiv isotop av kol som används i koldatering för att bestämma åldern på fossila prover.
 • Uran-235 och Uran-238 – Båda är isotoper av uran. Uran-235 är känt för sin användning i kärnreaktorer och kärnvapen på grund av dess förmåga att genomgå kedjereaktioner.
 • Tritium (väte-3) – En radioaktiv isotop av väte som används inom fusionforskning, och i självlysande föremål som klockor.

Isotoper och radioaktivitet

Inte alla isotoper är stabila. Vissa har för många neutroner för att vara stabila, vilket leder till radioaktivitet. En radioaktiv isotop genomgår radioaktivt sönderfall där den omvandlas till en annan isotop eller grundämne och avger strålning i processen. En isotops halveringstid är den tid det tar för hälften av en provmängd av isotopen att sönderfalla.

Användning av isotoper

Isotoper används inom en mängd olika fält:

 • Vetenskap – Isotoper används i forskning, till exempel radioaktiva isotoper används för att datera fossila prover och geologiska formationer.
 • Medicin – Radioaktiva isotoper används i medicinsk bildbehandling och behandling av vissa sjukdomar, till exempel jod-131 används i behandlingen av sköldkörtelcancer.
 • Arkeologi – Kol-14 används i koldatering för att bestämma åldern på arkeologiska föremål.

Quiz – Har du förstått?

 1. Vad är en isotop?
  • a) En typ av atom med samma antal protoner men olika antal neutroner
  • b) En typ av atom med samma antal neutroner men olika antal protoner
  • c) En typ av atom med samma antal elektroner men olika antal protoner
 2. Vad skiljer två isotoper av samma grundämne?
  • a) Antalet elektroner
  • b) Antalet protoner
  • c) Antalet neutroner
  • d) Antalet molekyler
 3. Vilken isotop används i koldatering för att bestämma åldern på arkeologiska föremål?
  • a) Uran-235
  • b) Väte-3
  • c) Kol-14
  • d) Jod-131
 4. Vad betyder det att en isotop är radioaktiv?
  • a) Den kan generera elektricitet
  • b) Den är magnetisk
  • c) Den är oföränderlig över tid
  • d) Den genomgår radioaktivt sönderfall, omvandlas till en annan isotop eller grundämne och avger strålning i processen

Rätt svar:

 1. a) En typ av atom med samma antal protoner men olika antal neutroner
 2. c) Antalet neutroner
 3. c) Kol-14
 4. d) Den genomgår radioaktivt sönderfall, omvandlas till en annan isotop eller grundämne och avger strålning i processen

Sammanfattning

För att sammanfatta, isotoper är varianter av ett grundämne med samma antal protoner men olika antal neutroner. Vi har även tittat på exempel på vanliga isotoper och hur isotoper kan vara radioaktiva. Slutligen, vi har sett några av de många användningarna av isotoper inom vetenskap, medicin och arkeologi.


För mer hjälp med fysik besök vår begreppssamling med förklaringar eller uppgiftsbank med övningsuppgifter om fysikbegrepp och koncept och såklart finns det lösningar! Allt för att du ska förstå fysiken så bra som möjligt. Du hittar även en komplett formelsamling som du får ta med dig till Kursprovet! Och kom ihåg, oavsett om du är en student som behöver hjälp med dina fysikuppgifter eller bara nyfiken på ett begrepp, finns det alltid hjälp att få, och nya saker att lära!

Lämna ett svar

Annons
GratisAccess to basic materials.$0Join
PremiumFull access, premium materials, and support.$10Join