Instuderingsfrågor utan svar – Kärn- & Partikelfysik

1. Hur ser beräkningen ut för hur mycket energi 1 u motsvarar?

2. Vad beskriver atomnumret och masstalet och vad är en nukleon?

3. Vad är en nuklidmassan?

4. Vad är en elektronvolt (eV)? Hur går man från Joule till elektronvolt? Hur går man från elektronvolt till Joule?

5. Vad är den atomära massenheten? Hur omvandlar man u till kg? Hur omvandlar man kg till u?

6. Vad är fenomenen massdefekt och bindningsenergier? 

7. Hur görs beräkningar på massdefekt och bindningsenergier?

8. Vad är fusion?

9. Vad är fission?

10. Vilka är det fundamentala krafterna?

11. Varför sönderfaller vissa kärnor? Hur kan en atom sönderfalla? Vad skiljer sig mellan de olika sönderfallen?

12. Vad är elektroninfångning?

12. Vad är halveringstid? Hur görs beräkningar på halveringstiden?

13. Vad är aktivitet?

14. Vilken är sönderfallslagen?

15. Vad menas med absorberad respektive effektiv dos?

 

Tillbaka till instuderingsfrågorna

Lämna ett svar

Annons
GratisAccess to basic materials.$0Join
PremiumFull access, premium materials, and support.$10Join