Elektronvolt – 1 eV – Förklaring och omvandling till Joule

En elektronvolt (eV) är en enhet för energi som används i både fysik och kemi kurserna. Elektronvolt definieras som den mängd energi som en enskild elektron får när den passerar genom en spänningsskillnad på en volt. En elektronvolt är en mycket liten mängd av energi och används ofta för att mäta energinivåer hos atomer, molekyler och andra mycket små partiklar. Till exempel, energin hos fotoner och elektronerna som rör sig i halvledare kan anges i elektronvolt. En elektronvolt motsvarar cirka 1.602 x 10^-19 joule.

En elektronvolt definieras som den mängd energi som en enskild elektron får när den passerar genom en spänningsskillnad på en volt.

För att omvandla från elektronvolt (eV) till joule (J) kan du använda följande formel:

1 eV = 1.602176634 × 10^-19 J

Detta innebär att en elektronvolt är en mycket liten enhet av energi, eftersom det krävs många elektronvolt för att motsvara en joule. För att omvandla från elektronvolt till joule multiplicerar du helt enkelt antalet elektronvolt med faktorn 1.602176634 × 10^-19.

Till exempel:

10 eV = 10 × 1.602176634 × 10^-19 J = 1.602176634 × 10^-18 J

Så 10 elektronvolt motsvarar 1.602176634 × 10^-18 joule.

För att istället omvandla från Joule till elektronvolt dividerar du istället antal Joule med faktorn 1.602176634 × 10^-19.

Annons
GratisAccess to basic materials.$0Join
PremiumFull access, premium materials, and support.$10Join