Elektromagnetiska vågor – Instuderingsfrågor – Fysik 2

Fysik 2 – Instuderingsfrågor för Elektromagnetiska vågor

 

Instuderingsfrågorna till kapitlet Elektromagnetiska vågor för Fysik 2

1. Vad är hägring?

 

 

2. Vad är refraktion och vad är reflektion? 

Refraktion betyder brytning. Ljusets bryts eftersom det rör sig i olika hastighet i olika medium. 

Då du ska göra uppgifter på hur mycket en infallande stråle bryts av är det viktigt att komma ihåg att vinkeln (infallsvinkeln och brytningsvinkeln) alltid utgår från ytnormalen (se bild på fråga 1). Kom också ihåg att frekvensen är oförändrad vid brytning men hastigheten och våglängden ändras när vi byter medium. 

Hur mycket en elektromagnetisk stråle böjs av, eller hur mycket våglängden förändras kan beräknas med brytningslagen: 

 

 

3. Vad är reflektionslagen? Förklara den.

Reflektionslagen är en “lag”. Enligt reflektionslagen är infallsvinkeln lika stor som reflektionsvinkeln. 

Så när ljus studsar mot en yta kommer ljuset reflekteras. Infallsvinkeln är lika stor som reflektionsvinkeln (se bild)

 

4. Vad är transmission? Förklara

Transmission är det fenomen då ett material släpper igenom elektromagnetisk strålning. 

 

5. Vad innebär totalreflektion?

Totalreflektion sker då ingen del av vågen transmitteras utan all energi reflekteras. Det sker endast då ljus går från ett optiskt tätare medium till ett optiskt tunnare medium. Exempelvis då ljus går från glas till luft. 

För att beräkna totalreflektionen ska den infallsvinkel som ger 90 grader i brytningsvinkel beräknas. Befinner man sig under vatten och kollar upp mot ytan kan man se fenomenet. Då ser man inte längre ut utan det man ser är botten längre bort. 

 

6. Vilka egenskaper har ljus?

Vitt ljus är opolariserat vilket innebär att det innehåller många vågrörelser som är spridda runt ljusets linjära utbredning.

Ljus som reflekteras blir polariserat och kan då stängas ute med hjälp av ett polarisationsfilter. Det är till exempel så skidglasögon och solglasögon fungerar. Ljus som reflekteras av marken blir polariserat och kan därför inte “passera” solglasögonen ==> du ser tydligare. 

Vitt ljus sprids mycket och därför säger man att det har en hög divergens. 

 

7. Vad är speciellt med laserljus? Vilka egenskaper har laserljus?

Egenskaper för laserljus är att:

  • Laserljus är monokromatiskt, vilket betyder att det endast består av en våglängd.
  • Laserljus är koherent vilket betyder att det svänger i fas.
  • Laserljus är oftast polariserat vilket leder till att de divergerar lite/svagt. 

 

8. Vad är Huygens lag? Vad är diffraktion?

 

 

9. Vad är interferens?

 

 

10. Hur interfererar laserljus med dubbelspalt eller gitter?

 

 

11. Hur lyder gitterformeln?

 

 

12. Vad är koherens?

 

 

13. Vad är polarisation? Hur fungerar det?

 

 

14. Vad är temperaturstrålning?

 

 

15. Vad är en svartkropp?

 

 

16. Vad är Wiens förskjutningslag? Förklara.

 

 

17. Hur lyder Stefan-Boltzmanns lag?