Oelastisk stöt – Enkel förklaring med formler och exempel

 1. Vad är en stöt?
 2. Skillnad mellan elastiska och oelastiska stötar
 3. Vad menas med rörelsemängdens bevarande?
 4. Energiförändringar under en oelastisk stöt
 5. Exempel från vardagen
 6. Användbara formler
 7. Räkna på oelastiska stötar
 8. Quiz – har du förstått?

1. Vad är en stöt?

2. Skillnad mellan elastiska och oelastiska stötar

 • Elastisk stöt: Vid en elastisk stöt bevaras den totala kinetiska energin av de kolliderande objekten. Ett exempel är när du studsar en studsboll mot marken. I en perfekt värld (utan energiförluster och luftmotstånd) kommer bollen att studsa tillbaka eftersom den inte förlorar någon av sin kinetiska energi till marken.
 • Fullständigt Oelastisk stöt: Här är det inte all kinetisk energi som bevaras. Istället omvandlas en del rörelseenergin till andra energiformer. Ett klassiskt exempel är två lerbollar som kolliderar. Istället för att studsa tillbaka klibbar de ihop, vilket visar att de har förlorat en del av sin ursprungliga kinetiska energi. I en fullständigt oelastisk stöt omvandlas maximalt med kinetisk energi till andra energiformer.
 • Delvis oelastisk stöt: Här klibbar inte objekten ihop efter kollisionen, men de förlorar ändå en del av sin kinetiska energi. Hur mycket energi som omvandlas kan variera. Ett exempel kan vara två mjuka bollar som kolliderar. De studsar isär efter kollisionen, men inte med samma kraft eller hastighet som de hade när de möttes.

3. Vad menas med rörelsemängdens bevarande?

Att räkna på en delvis oelastisk stöt är lite mer komplicerat eftersom det kräver en förståelse för de två principer: rörelsemängdens bevarande och förändring av kinetisk energi. Medan rörelsemängden alltid bevaras vid kollisioner, bevaras inte alltid den kinetiska energin i en delvis oelastisk stöt. Därför måste processen brytas ner i två steg.

 • m1​ och m2​ är massorna för de två kropparna.
 • u1​ och u2​ är objektens initiala hastigheter före stöten.
 • v1​ och v2​ är objektens hastigheter efter stöten.
 1. Vad är en stöt i fysikalisk mening?
  • a) En typ av energiomvandling.b) När två objekt smälter samman.c) En händelse där två eller fler kroppar interagerar kraftfullt under en kort tidsperiod.d) En vibrationsvåg som sprider sig genom en fast kropp.
 2. Vad händer med den kinetiska energin vid en fullständigt oelastisk stöt?
  • a) Den omvandlas till potentiell energi.b) Den bevaras fullständigt.c) En stor del omvandlas till andra energiformer som värme eller ljud.d) Den ökar på grund av kollisionsfriktionen.
 3. Vad säger principen om rörelsemängdens bevarande?
  • a) Rörelsemängden bevaras alltid, oavsett stöttyp.b) Rörelsemängden bevaras endast i elastiska stötar.c) Rörelsemängden förändras alltid efter en stöt.d) Rörelsemängden kan bara bevaras i ett vakuum.
 4. Hur definieras stöttal (e)?
  • a) Förhållandet mellan rörelseenergi före och efter stöten.b) Skillnaden i hastighet mellan de två objekten.c) ”Relativ hastighet efter stöten” dividerat med ”relativ hastighet före stöten”.d) Massan av det första objektet dividerat med massan av det andra objektet.
 5. Vad indikerar ett stöttal (e) som är mindre än 1 men större än 0?
  • a) Stöten var en perfekt elastisk stöt.b) Stöten var en fullständigt oelastisk stöt.c) Det var en delvis oelastisk stöt.d) Ingen energi omvandlades under stöten.

Facit:

 1. c
 2. c
 3. a
 4. c
 5. c

För mer hjälp med fysik besök vår begreppssamling med förklaringar eller uppgiftsbank med övningsuppgifter om fysikbegrepp och koncept och såklart finns det lösningar! Allt för att du ska förstå fysiken så bra som möjligt. Du hittar även en komplett formelsamling som du får ta med dig till Kursprovet! Och kom ihåg, oavsett om du är en student som behöver hjälp med dina fysikuppgifter eller bara nyfiken på ett begrepp, finns det alltid hjälp att få, och nya saker att lära!

Lämna ett svar

Annons
GratisAccess to basic materials.$0Join
PremiumFull access, premium materials, and support.$10Join