Youtubebanken – Atomfysik

Alla genomgångar du behöver samlade i videoformat för de begrepp du behöver kunna till kapitlet om Krafter och rörelse för Fysik 2. Vi har bara valt ut de bästa videosen för fysik 2, samlat på ett ställe!

TIPS! För att läsa mer om Atomfysik, klicka dig då vidare till instuderingsfrågorna om Atomfysik. Där ska alla begrepp och samband också finnas förklarade, fast i textformat.

Saknas det en video? Hör av dig till oss så ska vi leta upp den bästa!

Svartkroppsstrålning

Videon tar upp absorptionsförmåga, strålningsförmåga för ett föremål samt vad en (absolut) svartkropp är.

Bohrs atommodell

En kort historielektion om olika atommodellers utvecklingen och hur atomens ljus har lett fram till Bohrs atommodell.

Emission och absorption

Här tas följande begrepp upp: Emission, absorption, emissionsspektrum, spektrallinjer, linjespektrum, bandspektrum, kontinuerligt spektrum, emissionslinjer, absorptionslinjer.

Fotoelektrisk effekt

Vad fotoelektrisk effekt förklaras.

Våg- och partikeldualitet

Video som förklarar begreppet våg-partikeldualitet för både ljus och materia. Räkneexempel på ljusets rörelsemängd och partiklarnas våglängd (de Broglie-våglängd)

Annons
GratisAccess to basic materials.$0Join
PremiumFull access, premium materials, and support.$10Join