Instuderingsfrågor utan svar – Termodynamik

1. Vilka är termodynamikens första och andra huvudsats?

2. Vad är specifik värmekapacitet? Hur beräknas den specifika värmekapaciteten? Vad används det till?

3. Vad är värmekapacitet?

4. Vilken är skillnaden på specifik värmekapacitet och värmekapacitet?

5. Vad är ett aggregationstillstånd?

6. Vilka fasövergångar finns?

7. Vad är skillnaden mellan temperatur och värme?

8. Vad händer vid en fasövergång?

Tillbaka till instuderingsfrågorna 

Annons
GratisAccess to basic materials.$0Join
PremiumFull access, premium materials, and support.$10Join