Våg-partikeldualiteten – Enkelt förklarat steg för steg så du förstår

1. Kort introduktion med definition

 • Definition: Våg-partikeldualiteten beskriver det förbluffande fenomen där fundamentala objekt, såsom ljus och materia, kan uppvisa egenskaper av både vågor och partiklar.
 • Relevant formel: E=hf, där E representerar energin av en foton, h är Plancks konstant, och f är ljusets frekvens.

2. Förstå vågor och partiklar

 • Vågor: Tänk dig att du kastar en sten i en damm. Vattnet rör sig i kretsar, skapar vågor som sprider sig utåt. Dessa vågor är energiförskjutningar i mediet, i detta fall vattnet. På liknande sätt, när vi talar om ljus eller andra former av elektromagnetiska vågor, refererar vi till energiförändringar i det elektromagnetiska fältet.
 • Partiklar: Partiklar är de små byggstenar vi traditionellt tänker på när vi tänker på materia. De är som små paket av energi, tydligt avgränsade från sin omgivning.

3. Vågens tre viktiga egenskaper: Interferens, diffraktion och polarisation

 • Interferens: När två vågor möts kan de antingen förstärka eller försvaga varandra. Detta fenomen kallas interferens. När toppen av en våg möter toppen av en annan våg, får vi konstruktiv interferens (vågorna adderas). Men om en topp möter en dal, får vi destruktiv interferens (vågorna subtraheras).
 • Diffraktion: Diffraktion inträffar när en våg möter ett hinder eller en öppning och böjs runt det. Detta kan resultera i skapandet av nya vågmönster bakom hindret eller öppningen.
 • Polarisation: Det är en egenskap där vågor vibrerar i en specifik riktning. Tänk på det som en svängande dörr: den kan antingen svänga framåt och bakåt (en riktning) eller vänster och höger (en annan riktning).

4. Partikelns egenskaper


5. Hur kombineras våg- och partikelegenskaper?

[visa bild]

 • Fotoner genom ett dubbelspaltexperiment: När ljus skickas genom två närliggande spalter, istället för att bara producera två ljusstrimmor (som vi skulle förvänta oss av partiklar), producerar det ett interferensmönster, vilket tyder på att ljuset beter sig som en våg.
 • Elektroner som uppvisar interferens: Ännu mer förbluffande är att även elektroner, som är partiklar, när de skickas genom dubbelspalten en i taget, över tid skapar ett liknande interferensmönster.

6. Vanliga frågor och missförstånd

 • Vad kallas energi i form av partiklar eller vågor? Energi kan antingen vara bunden (som i partiklar) eller stråla (som i vågor). I vissa sammanhang kan energi beskrivas som kvanta eller fotoner.
 • Är ljus en våg eller en partikel? Ljus uppvisar egenskaper av både vågor och partiklar, beroende på hur vi observerar eller mäter det.
 • Hur kan något vara både en våg och en partikel samtidigt? Detta är kärnan i våg-partikeldualiteten. Istället för att tänka att något ”är” en våg eller en partikel, är det bättre att tänka att objekt har egenskaper av både vågor och partiklar, beroende på situationen.

7. Quiz – Har du förstått?

 1. Vad beskriver våg-partikeldualiteten?
  • a) Hur ljus bara beter sig som en våg
  • b) Hur materia bara beter sig som en partikel
  • c) Hur både ljus och materia kan uppvisa egenskaper av både vågor och partiklar
 2. Vad händer när två vågtoppar möts?
  • a) Diffraktion
  • b) Polarisation
  • c) Konstruktiv interferens
 3. I vilket experiment visades tydligt att partiklar, som elektroner, kan bete sig som vågor?
  • a) Gravitationslensexperimentet
  • b) Dubbelspaltexperimentet
  • c) Partikelacceleratorn

Facit:

 1. c
 2. c
 3. b


För mer hjälp med fysik besök vår begreppssamling med förklaringar eller uppgiftsbank med övningsuppgifter om fysikbegrepp och koncept och såklart finns det lösningar! Allt för att du ska förstå fysiken så bra som möjligt. Du hittar även en komplett formelsamling som du får ta med dig till Kursprovet! Och kom ihåg, oavsett om du är en student som behöver hjälp med dina fysikuppgifter eller bara nyfiken på ett begrepp, finns det alltid hjälp att få, och nya saker att lära!

Annons
GratisAccess to basic materials.$0Join
PremiumFull access, premium materials, and support.$10Join