Strålningsenergi – enkelt förklarat med formel

Formel: E=h×f Där:

 • E representerar strålningsenergin,
 • h är Plancks konstant, en viktig konstant inom kvantfysiken, och
 • f anger frekvensen av den elektromagnetiska vågen.

2. Varför är Strålningsenergi Viktigt?

3. Olika Typer av Elektromagnetisk Strålning

 • Radiovågor: Används för radiokommunikation, TV-sändningar och mobiltelefoner.
 • Mikrovågor: Används i mikrovågsugnar och vissa kommunikationsteknologier.
 • Infrarött ljus: Avger värme och används i fjärrkontroller och värmekameror.
 • Synligt ljus: Det ljus vi kan se med våra ögon.
 • Ultraviolett ljus (UV): Kan orsaka solbränna och används i solskyddsmedel.
 • Röntgenstrålar: Används inom medicin för att ta bilder av insidan av kroppen.
 • Gammastrålar: Mycket högenergistrålning som kan bryta ner atomer.

4. Hur Strålningsenergi Omvandlas

5. Formler och Beräkningar

6. Quiz: Har du förstått?

 1. Vad är den energi som överförs genom rymden som elektromagnetiska vågor kallad?
  • A) Värmeenergi
  • B) Strålningsenergi
  • C) Elektrisk energi
 2. Vilken typ av strålning används för att värma upp mat i mikrovågsugnar?
  • A) Röntgenstrålar
  • B) Synligt ljus
  • C) Mikrovågor
 3. Vilken form av strålning kan orsaka solbränna?
  • A) Infrarött ljus
  • B) Ultraviolett ljus
  • C) Radiovågor

Facit:

 1. B
 2. C
 3. B
Annons
GratisAccess to basic materials.$0Join
PremiumFull access, premium materials, and support.$10Join