Elektrisk fältstyrka – En lättförstådd Guide med formel, enhet och exempeluppgift!

Inledning – Elektrisk fältstyrka

Elektrisk fältstyrka är en kraft som påverkar laddade partiklar när de befinner sig inom ett elektriskt fält. Den representerar hur den elektriska kraft ändras med avståndet och är ett centralt begrepp för att förstå grunderna inom elektromagnetism och elektricitet. Formeln för elektrisk fältstyrka är att den elektriska fältstyrkan (E) är lika med spänningen (U) delat på avståndet mellan partiklarna (d). Alltså E = U/d. Enhet för elektrisk fältstyrka är Newton per coulomb (N/C) eller volt per meter (V/m) och beräkningar av den elektrisk fältstyrkan spelar avgörande roll i många av våra vardagliga teknologier.

Elekriska fält, hur fungerar dem?

För att förstå hur elektrisk fältstyrka fungerar, bör vi först förstå begreppet elektriskt fält.

Ett elektriskt fält är ett område runt en laddad partikel, där en annan laddad partikel kan känna av en kraft. Om du till exempel tänker dig en positivt laddad partikel, kommer den att skapa ett elektriskt fält omkring sig som avstöter andra positiva partiklar och attraherar negativa partiklar, precis som med en magnet.

[bildförklaring: Visa en illustration av en positivt laddad partikel med fältlinjer som sträcker sig utåt]

En testladdning är en hypotetisk, extremt liten partikel som vi antar för att analysera fältets styrka. Anledningen till att vi väljer en sådan testpartikel är för att vi inte vill att vår mätning ska påverka eller störa det befintliga elektriska fältet.

Ett problem som uppstår när vi försöker mäta ett elektriskt fält är att införandet av en faktisk laddad partikel till fältet omedelbart kommer att förändra dess egenskaper. Detta beror på att varje laddad partikel både påverkas av och påverkar det elektriska fältet den befinner sig i. Detta gör det i princip omöjligt att mäta fältets styrka innan det har förändrats av vår mätning.

För att undvika detta problem, använder vi konceptet med en testpartikel. Denna hypotetiska partikel är tillräckligt liten för att bli påverkad av det elektriska fältet utan att själv orsaka några märkbara förändringar i det. Genom att se hur denna testpartikel reagerar på det elektriska fältet, kan vi sedan bestämma fältets styrka utan att faktiskt störa det.

Elektrisk fältstyrka formel

Formeln för elektrisk fältstyrka (E) är:

E = \frac{F}{q}

Den elektriska fältstyrkan kan också beräknas med en annan formel, nämligen:

E = \frac{U}{d}

Där:

  • E är den elektriska fältstyrkan, mätt i newton per coulomb (N/C) eller volt per meter (V/m).
  • F är kraften som verkade på testladdningen, mätt i newton (N).
  • q är storleken på testladdningen, mätt i coulomb (C).
  • U är spänningen
  • d är avstånden mellan de elektriska fälten

Med andra ord, formeln för elektrisk fältstyrka är kraften som en testladdning upplever, delad med storleken på testladdningen.

Övningsuppgift med Lösningsförslag

Antag att en laddning på 3 C känner av en kraft på 15 N när den är inom ett elektriskt fält. Vad är den elektriska fältstyrkan?

Lösningsförslag:

Använd formeln E = F/q:

E = 15 N / 3 C = 5 N/C

Så, den elektriska fältstyrkan i detta exempel är 5 N/C.

Quiz – Har du förstått?

  1. Vilka är enheterna för elektrisk fältstyrka? a. Newton (N) b. Coulomb (C) c. Newton per Coulomb (N/C) eller Volt per Meter (V/m) d. Meter (m)
  2. Vad mäter den elektriska fältstyrkan? a. Avståndet mellan två laddningar b. Storleken på en laddning c. Kraften per laddningsenhet som en testladdning upplever i ett elektriskt fält d. Antalet laddningar inom ett fält

(Svar: 1. c, 2. c)

Sammanfattning

Elektrisk fältstyrka är ett grundläggande begrepp inom fysik som representerar kraften per laddningsenhet på en testladdning inom ett elektriskt fält. Den mäts i newton per coulomb (N/C) eller volt per meter (V/m) och spelas en viktig roll i vårt förståelse av elektricitet och elektromagnetism


För mer hjälp med fysik besök vår begreppssamling med förklaringar eller uppgiftsbank med övningsuppgifter om fysikbegrepp och koncept och såklart finns det lösningar! Allt för att du ska förstå fysiken så bra som möjligt. Du hittar även en komplett formelsamling som du får ta med dig till Kursprovet! Och kom ihåg, oavsett om du är en student som behöver hjälp med dina fysikuppgifter eller bara nyfiken på ett begrepp, finns det alltid hjälp att få, och nya saker att lära!

Annons
GratisAccess to basic materials.$0Join
PremiumFull access, premium materials, and support.$10Join