Entropi förklaring: Förståelse av oordning och energifördelning i fysiken

Entropi – ett fundamentalt koncept inom fysikens värld som ibland kan verka mystiskt men är avgörande för vår förståelse av universum. Men vad är entropi? Entropi är en fysikalisk storhet som ger oss en indikation på systemets oordning, eller mer korrekt, fördelningen av energin inom ett system.

Historien bakom entropibegreppet

Entropi, härstammar från det grekiska ordet ”entropia” vilket betyder omvandling, introducerades först av den tyska fysikern Rudolf Clausius omkring 1850. Clausius använde begreppet för att formulera den andra huvudsatsen i termodynamiken. (Det finns ingen process vars enda resultat är att värme överförs från en kallare till en varmare kropp).

Entropi inom termodynamiken

Inom termodynamiken spelar entropi en central roll. Den andra huvudsatsen i termodynamiken, också känd som entropins lag, säger att entropi för ett isolerat system alltid ökar över tid (eller förblir konstant i ideala fall av reversibla processer). Detta betyder att saker naturligt strävar efter att nå ett tillstånd av högre entropi, en högre oordning. Motsatsen hade varit ologisk, tänk själv att du har en kopp varm kaffe. Hade värme kunnat flöda från något kallare till något varmare hade de betytt att 60 grader varmt kaffe kunde bli varmare av den 23 grader varma luften. Helt ologiskt!

Entropi och energifördelning

Entropi kan ses som ett mått på hur energin är fördelad eller spridd i ett system. Ett system har högre entropi om energin är mer spridd ut, vilket gör att systemet har flera sätt att arrangera sina komponenter.

[bildförklaring: En illustration som visar två lådor, den första med alla bollar på ena sidan (låg entropi) och den andra med bollar jämnt fördelade (hög entropi).]

Entropi i vardagen

Tänk dig att du rör om socker i ditt kaffe. När sockerkristallerna löses upp ökar systemets entropi eftersom partiklarna sprids ut i vätskan. Ett annat exempel är när du tittar på en isbit som smälter. Vattnets molekyler i isen har färre sätt att arrangera sig på jämfört med när de är i flytande form. Så när isen smälter ökar entropin.

Har du förstått?

 1. Vilken fysiker introducerade begreppet entropi?
  • a) Isaac Newton
  • b) Rudolf Clausius
  • c) Albert Einstein
 2. Vad är entropi ett mått på?
  • a) Massan av ett system
  • b) Fördelningen av energi i ett system
  • c) Volymen av ett system’c) Volymen av ett system
 3. Hur förändras entropin i ett isolerat system över tid?
  • a) Den minskar
  • b) Den förblir konstant
  • c) Den ökar
 4. Är följande påstående sant eller falskt? ”Entropi är endast ett mått på oordning i ett system.”
  • a) Sant
  • b) Falskt
 5. Vilket scenario har högre entropi?
  • a) Ett kaffe med sockret på botten av koppen
  • b) Ett kaffe där sockret är jämnt fördelat

Rätta svar: 1b, 2b, 3c, 4b, 5b.


För mer hjälp med fysik besök vår begreppssamling med förklaringar eller uppgiftsbank med övningsuppgifter om fysikproblem, och såklart finns det lösningar! Allt för att du ska förstå fysiken. Och kom ihåg, oavsett om du är en student som behöver hjälp med dina fysikuppgifter eller bara nyfiken på ett begrepp, finns det alltid hjälp att få, och nya saker att lära!

Annons
GratisAccess to basic materials.$0Join
PremiumFull access, premium materials, and support.$10Join