E = mc^2 (Massa-energiekvivalensen)

Inledning till Massa-Energiekvivalensen

Massa-energiekvivalensen är en grundläggande princip i fysiken som länkar samman koncepten massa och energi. Det är mest känt genom Einsteins formel E=mc^2, som beskriver att massa och energi kan omvandlas till varandra. Detta innebär att en liten mängd massa kan omvandlas till en stor mängd energi, och tvärtom.

Vad är Massa-Energiekvivalensen?

Formeln E=mc^2 utgör kärnan i vad vi kallar massa-energiekvivalensen. Här representerar ’E’ energi, ’m’ står för massa och ’c’ är ljushastigheten. Eftersom ljushastigheten är en mycket stor siffra (omkring 300,000 kilometer per sekund), innebär detta att även en liten mängd massa motsvarar en enorm mängd energi.

Ursprung och historia

Teorin om massa-energiekvivalens härstammar från Albert Einsteins arbete med speciella relativitetsteorin i början av 1900-talet. Einstein insåg att massa och energi var två sidor av samma mynt och kunde omvandlas till varandra, vilket ledde till hans banbrytande formel.

Beräkningar och Exempel

För att illustrera detta kan vi tänka oss en hypotetisk situation där vi kan omvandla massa direkt till energi. Låt oss anta att vi har en liten sten med en massa på 1 gram. Enligt formeln E=mc^2, hur mycket energi motsvarar denna massa?

Först omvandlar vi gram till kilogram, eftersom den standardenhet som används i fysiken för massa är kilogram. Så 1 gram blir 0.001 kilogram.

Sedan multiplicerar vi massan med kvadraten på ljushastigheten (som är ungefär 3 x 10^8 meter per sekund). Så vi får:

E = (0.001 kg) * (3 x 10^8 m/s)^2 = 9 x 10^13 joule.

Detta är en otrolig mängd energi – motsvarande energin som frigörs i explosionen av omkring 20,000 ton TNT!

Quiz – Har du förstått?

 1. Vad står ’E’, ’m’ och ’c’ för i formeln E=mc^2?
  • a. Energi, massa, ljushastighet
  • b. Elektron, magnetism, laddning
  • c. Elektricitet, mekanik, kyla
 2. Var kommer teorin om massa-energiekvivalens ursprungligen från?
  • a. Isaac Newtons arbete med gravitationen
  • b. Marie Curie’s arbete med radioaktivitet
  • c. Albert Einsteins arbete med speciella relativiteten
 3. Vilka är några av de moderna tillämpningarna av massa-energiekvivalensen?
  • a. Färgning av tyg, framställning av glas, och tillverkning av papper
  • b. Kärnkraft, kärnvapen och partikelfysik
  • c. Fruktodling, biodling, och mejeriprodukter
 4. Hur mycket energi kan genereras genom att omvandla 1 gram massa till energi?
  • a. Energin motsvarar explosionen av cirka 1000 ton TNT
  • b. Energin motsvarar explosionen av cirka 20,000 ton TNT
  • c. Energin motsvarar explosionen av cirka 1,000,000 ton TNT

Facit

 1. a. Energi, massa, ljushastighet
 2. c. Albert Einsteins arbete med speciella relativiteten
 3. b. Kärnkraft, kärnvapen och partikelfysik
 4. b. Energin motsvarar explosionen av cirka 20,000 ton TNT

För mer hjälp med fysik besök vår begreppssamling med förklaringar eller uppgiftsbank med övningsuppgifter om fysikbegrepp och koncept och såklart finns det lösningar! Allt för att du ska förstå fysiken så bra som möjligt. Du hittar även en komplett formelsamling som du får ta med dig till Kursprovet! Och kom ihåg, oavsett om du är en student som behöver hjälp med dina fysikuppgifter eller bara nyfiken på ett begrepp, finns det alltid hjälp att få, och nya saker att lära!

Lämna ett svar

Annons
GratisAccess to basic materials.$0Join
PremiumFull access, premium materials, and support.$10Join