Kärn & partikelfysik – instuderingsfrågor – Fysik 1