Den starka kärnkraften – Vad är den starka kärnkraften? Fysik 1 förklaring

Den starka växelverkan – Den starka (kärn)kraften

Den starka växelverkan, eller den starka (kärn)kraften, är en av de fyra kända fundamentala krafterna inom fysiken. Det är en mycket stark kraft, 1088 gånger starkare än gravitationen och hundra gånger starkare än gravitationen. Det är den starka kärnkraften som håller samman kärnan i en atommassa.

Det är den starkaste kända kraften i universum och är ansvarig för förbindelsen mellan protoner och neutroner i atomkärnan. Kraften ökar med närheten mellan partiklarna, så ju närmare partiklarna är desto starkare är den starka kärnkraften. På grund av den starka kärnkraften är det svårt att skilja på protoner och neutroner, och det är också svårt att förändra sammansättningen av en kärna. Den starka kärnkraften har dock mycket kort räckvidd så det är ingen kraft vi märker av i vardagslivet.

Annons
GratisAccess to basic materials.$0Join
PremiumFull access, premium materials, and support.$10Join