Youtubebanken – Mekanik 2 – Krafter och rörelse

Alla genomgångar du behöver samlade i videoformat för de begrepp du behöver kunna till kapitlet om Krafter och rörelse för Fysik 2. Vi har bara valt ut de bästa videosen för fysik 2, samlat på ett ställe!

TIPS! För att läsa mer om Mekanik 2, klicka dig då vidare till instuderingsfrågorna om Mekanik 2 – Krafter och rörelse. Där ska alla begrepp och samband också finnas förklarade, fast i textformat.

Saknas det en video? Hör av dig till oss så ska vi leta upp den bästa!

Kraftmoment

Video med både förklaringar och exempel på begreppen kraftmoment, vridande kraft, momentarm och vridningsaxel.

Rörelse i två dimensioner

Förklarar vad som menas med rörelse i två dimensioner och hur storleken och riktning anges på hastighet.

Kaströrelse

Kaströrelse – videon visar hur man ska tänka för horisontell och vertikal rörelse vid en kaströrelse.

Centralrörelse – två videos

Första videon är en introduktion till begreppet.
Andra videon visar hur man hanterar centralrörelse med flera verkande krafter på ett föremål.

Pendelrörelse

Begreppen konisk och plan pendelrörelse förklaras och exemplifieras.

Mekanisk vågrörelse

Förklarar mekanisk vågrörelse och tar upp begrepp såsom utbredningshastighet och periodtid.

Harmonisk svängningsrörelse

Vad innebär harmonisk svängingsrörelse? Det och hur den resulterande kraften för en kropp som utför en harmonisk svängningsrörelse med hjälp av en fjäder på en kropp bestäms tas upp i denna video.

Energi och harmonisk svängning

Tar upp begrepp såsom svängningsenergi och hur den kan beräknas vid en harmonisk svängning. Tar även upp relationen till potentiell energi och rörelseenergi.

Periodtid och harmonisk svängning

Vad påverkar periodtiden? Periodtiden (svängningstiden) beror enbart av den svängande kroppens massa och fjäderkonstanten vilket förklaras i videon.
Exit mobile version
Annons
Gratis Access to basic materials. $0 Join
Premium Full access, premium materials, and support. $10 Join