Omvandla från m/s till km/h och tvärtom!

Omvandla m/s till km/h och km/h till m/s

Här nedanför går vi igenom hur du konverterar meter per sekund (m/s) till kilometer i timmen (km/h) och tvärtom kilometer i timmen (km/h) till meter per sekund (m/s). Omvandlingar mellan kmh till ms är ett måste för att klara sig igenom avsnittet om rörelse i Fysik 1 och Fysik 2.

Omvandlingen för den mest bekväma

Obs. byt från feet/second till meters/second.

Omvandlingen för den bekväma – den korta konverteringen

 • För att omvandla m/s till km/h – multiplicera med 3,6
 • För att konvertera km/h till m/s – dividera med 3,6

Exempel på omvandlingar från m/s till km/h:

 • Jakob springer i 5 m/s. Hur många km/h är det?
  • Uträkning: 5*3,6 = 18 km/h. 
  • SVAR: Jakob springer i 18 km/h.
 • Emil är ute och kör med sin båt. Båten rör på sig med 40 m/s. Hur många km/h motsvarar det?
  • Beräkning: 40*3,6 = 144 km/h
  • SVAR: Båten rör på sig med en hastighet på 144 km/h.

Exempel på omvandlingar från km/h till m/s:

 • Nils kör sin motorcykel på motorvägen i 150 km/h. Hur många meter förflyttas han per sekund?
  • Beräkning: 150/3,6 =41,6667 m/s
  • SVAR: Han förflyttas 41,67 m/s. 
 • Lisebergsbanans maxhastighet är 200 km/h. Hur många m/s motsvarar det?
  • Lösning: 200/3,6 = 55,5556 m/s.
  • SVAR: Det motsvarar 55,56 m/s. 

TIPS gör fler uppgifter på omvandlingar HÄR

Den långa omvandlingen från km/h till m/s

Här är den ”riktiga” anledningen till att det just är 3,6 vi dividerar eller multiplicerar med då vi omvandlar från m/s till km/h eller tvärtom. 

1 km = 1000 m

1 timme = 3600 sekunder (en timme är 60 min och en minut är 60 sekunder = 60*60 = 3600 sekunder på en timme)

Då kan vi ställa upp följande likhet: 

1 [km/h] = 1000/3600 [m/s] vilket kan förkortas till ==>

1 [km/h] = 1/3,6 [m/s] ==> 

Därför måste vi dividera med 3,6 för att omvandla från km/h till m/s. 

Den långa omvandlingen från m/s till km/h

1*3,6 [km/h] = (1/3,6)*3,6 [m/s] ==>

3,6 [km/h] = 1 [m/s]

Därför multiplicerar vi då vi omvandlar från m/s till km/h.

Vanliga konverteringar från km/h till m/s

100 km/h motsvarar 27,778 m/s

90 km/h motsvarar 25 m/s

80 km/h motsvarar 22,222 m/s

70 km/h motsvarar 19,44 m/s

60 km/h motsvarar 16,6667 m/s

50 km/h motsvarar 13,889 m/s

40 km/h motsvarar 11,111 m/s

36 km/h motsvarar 10 m/s

30 km/h motsvarar 8,333 m/s

20 km/h motsvarar 5,555 m/s

10 km/h motsvarar 2,7778 m/s

Lämna ett svar

Exit mobile version
Annons
Gratis Access to basic materials. $0 Join
Premium Full access, premium materials, and support. $10 Join