Instuderingsfrågor utan svar – Tryck och lyftkraft

1. Vad är tryck?

2. Ge exempel på tryck i vardagen.

3. Vad är lufttryck?

4. Vad används en barometer till och hur fungerar den?

5. Vad är skillnaden mellan övertryck och undertryck?

6. Vad är vätsketryck?

7. Hur lyder Arkimedes princip?

8. Vad är den allmänna gaslagen?

9. Vilken enhet ska temperaturen vara när man gör beräkningar med den allmänna gaslagen?

10. Vilka är det olika fallen med föremål i en vätska eller gas?

Tillbaka till instuderingsfrågorna 

Annons
GratisAccess to basic materials.$0Join
PremiumFull access, premium materials, and support.$10Join