Begreppsordlista Fysik 3

Sammanfattningen för fysik 3 kommer täcka hela innehållet i kursen. I det här fallet kommer sammanfattningen vara uppdelad som en begreppsordlista där alla relevanta begrepp och fenomen kommer vara utförligt beskrivna. Vissa begrepp kommer grupperas ihop i typ som kapitel för att de ska bli lättare att hänga med. Varje begreppsförklaring kommer anpassas så att de blir lättförståeligt med en kortare förklaring ifall du vill fräscha upp minnet och en utförlig förklaring för dig som aldrig har hört om begreppet innan. Dessutom kommer det även länkas till andra uppgifter så du kan testa din förståelse och avslutas med en exempeluppgift med lösningsförslag ifall det är nödvändigt. För tillfället tänker vi oss denna fördelning:

 • Akustik
 • Atommodellen
 • Den allmänna relativitetsteorin
 • Effektivvärden
 • Elastisk och oelastisk stöt
 • Elektrisk svängningskrets med och utan resistans
 • Elektromagnetisk vågrörelse
 • Gaser
 • Glidfriktion (friktion vid glidning)
 • Harmonisk svängning – dämpad och odämpad
 • Heisenbergs obestämdhetsrelationer
 • Higgspartikeln
 • Impuls (impulslagen)
 • Kondensator i växelströmskrets
 • Kvantmekaniska paradoxer
 • Luftmotstånd
 • Newtons och Galileis mekanik
 • Newtons tredje lag
 • Pauliprincipen
 • Påtvingad svängning (två typer)
 • R-L och R-C kretsar
 • Relativistisk mekanik
 • Resistor
 • Rotationsrörelse
 • Rumtid
 • Rörelse i tre dimensioner
 • Rörelsemängd (rörelsemägndslagen)
 • Schrödingerekvationen
 • Seismiska vågor
 • Seriekretsar
 • Stränginstrument
 • Trefassystem
 • Tunneleffekten
 • Tyngpunktens rörelse
 • Universums expansion
 • Vattenvågor
 • Visköst rörelsemotstånd
 • Vågekvationen
 • Vågrörelser
 • Växelspänning och växelström

Har vi missat något? Påminn oss då på fysikstuga *[@]* fysikstugan.se

Exit mobile version
Annons
Gratis Access to basic materials. $0 Join
Premium Full access, premium materials, and support. $10 Join