Fysik 3 – En komplett sammanfattning till Fysik 3!

Fysik 3 är den sista gymnasiekursen i fysik som finns som valbar kurs hos flera av landets gymnasieskolor. Skolverkets kurs fysik 3 (FYSFYS03) tar nästa kliv in i fysikens fantastiska värld. Är du också intresserad av att veta vad fysik 3 innehåller? Håll i dig här kommer en kort sammanfattning.

  • Rörelse och krafter
  • Materia och material
  • Modellering och simulering
  • Fysikens arbetssätt och matematiska metoder

Totalt är kursen på 100 poäng (motsvarande 100 undervisningstimmar). En vanlig bok för kursen 3 är Heureka – Fysik 3.

Sammanfattningar och begreppsförklaringar

Vi håller för tillfället på att så smått ta fram sammanfattningar med fokus på begreppsförklaringar på HELA kursen. Därtill kommer vi även kontinuerligt bygga upp vår uppgiftsbank för ämnet så har du en uppgift vi kan lägga upp? Skicka in den till oss!

Bra uppgifter till fysik 3 som vi har redan nu är de från Wallenbergs fysikpris. Där finns svårare uppgifter med lösningsförslag! Kolla även in deras sajt för en mer uppdaterad lista.

Uppgifter fysik 3

Här hittar du alla våra uppgifter till kursen! ALLA med facit och många av de har dessutom lösningsförslag, hur bra??

ALLT innehåll Fysik 3 – Lättläst

Avsnittet om rörelse och krafter ska innehålla och ge en djupare behandling av kraft och rörelse än fysik 2. Det handlar till exempel om rörelse med luft- och vätskemotstånd, stötar i två dimensioner, rörelsemängdsmoment och rotationsrörelse. Därtill ska även harmoniska svängningar tas upp med tillämpningar inom dämpad svängningsrörelse, elektriska växelspänningskretsar &/eller radiokommunikation. Det kommer även bli mer vågrörelse med fokus på fördjupad akustik, rörelse i jordskorpan, vattenvågor och elektromagnetiska vågor. Till sist inom kapitlet om rörelse och krafter kommer genomgång om den speciella relativitetsteorin och orientering om den allmänna relativitetsteorin ske.

Kapitlet om Materia och material behandlar våg-partikeldualismen, Heisenbergs obestämdhetsrelation, endimensionella tidsoberoende Schrödingerekvationen, kvanttal och Paulinprincipen. Du kommer även lära dig mer om fasta materials optiska och elektriska egenskaper samt tillämpningar av kvantfysik. Även en partikelmodell för ideala gaser och samband mellan mikroskopiska och makroskopiska egenskaper hos dessa ideala gaser.

Du kommer även utveckla dina kunskaper inom Modellering och simulering i form av mindre undersökande projekt med datorbaserad numerisk simulering för en problemställning du själv kan ha valt.

Som tidigare kurser i fysik 1 och fysik 2 kommer du bli ännu bättre på att använda dig av Fysikens arbetssätt och matematiska metoder. Detta genom experiment, fler matematiska beräkningar och simuleringar. Sammantaget ska detta utveckla din förmåga i att testa, omvärdera och revidera dina hypoteser, teorier och modeller. Du kommer även genomföra experiment under året som går och bli ännu bättre på att bearbeta och utvärdera data.

Lämna ett svar

Exit mobile version
Annons
Gratis Access to basic materials. $0 Join
Premium Full access, premium materials, and support. $10 Join