• U representerar spänning (enhet Volt(V))
 • W är det arbete som utförs, enhet (Watt eller energi per tidsenhet (J/s)
 • Q är laddningsmängden (Enhet joule (J)

Förstå spänningen

Enheter, Beteckningar och formler

Sambandet mellan spänning, ström och resistans

 • U representerar spänningen.
 • I representerar strömmen.
 • R är resistansen, eller motståndet, som hindrar elektronrörelsen.

Förstå skillnaden mellan spänning och ström

 • Spänning (U): Den representerar den elektriska ”kraften” eller ”trycket” i ett system. Precis som hur höjden på dammen (och därför gravitationen) skapar ett tryck som får vatten att vilja röra sig, skapar spänningen en drivkraft som får elektroner att vilja röra sig i en krets. Det är detta ”eltryck” som driver elektronerna att röra sig. Mäts i volt (V).
 • Ström (I): När elektronerna väl börjar röra på sig, kallar vi det för ström. Det är den faktiska mängden elektroner som flyttar sig genom en krets. Hur mycket ström du får beror på spänningen (det elektriska ”trycket”) och motståndet i kretsen. Precis som en flod kan ha ett kraftigt eller svagt flöde beroende på vattentrycket och hinder i dess väg, kan en elektrisk krets ha stark eller svag ström beroende på spänningen och resistansen. Mäts i ampere (A).

Quiz – Har du förstått?

 1. Vad beskriver spänning?
  • a) Rörelsen av elektroner i en krets.
  • b) Potentialskillnaden mellan två punkter i en elektrisk krets.
  • c) Mängden resistans i en krets.
  • d) Mängden vatten i ett vattendrag.
 2. Hur kan spänning visualiseras med ett vattendrag?
  • a) Flödet av vatten i en flod.
  • b) Mängden vatten i en damm.
  • c) Skillnaden i höjd mellan två punkter.
  • d) Läget av en flod.
 3. Vilken enhet används för att mäta spänning?
  • a) Watt
  • b) Ampere
  • c) Joule
  • d) Volt

FACIT:

 1. b) Potentialskillnaden mellan två punkter i en elektrisk krets.
 2. c) Skillnaden i höjd mellan två punkter.
 3. d) Volt

För mer hjälp med fysik besök vår begreppssamling med förklaringar eller uppgiftsbank med övningsuppgifter om fysikbegrepp och koncept och såklart finns det lösningar! Allt för att du ska förstå fysiken så bra som möjligt. Du hittar även en komplett formelsamling som du får ta med dig till Kursprovet! Och kom ihåg, oavsett om du är en student som behöver hjälp med dina fysikuppgifter eller bara nyfiken på ett begrepp, finns det alltid hjälp att få, och nya saker att lära!

Lämna ett svar

Annons
GratisAccess to basic materials.$0Join
PremiumFull access, premium materials, and support.$10Join