Rörelsemängd – Massa multiplicerat med hastighet – Enkelt förklarat

[bildförklaring av rullande bollar]

2. Hur beräknas rörelsemängd?

3. Rörelsemängdens riktning

4. Bevarande av rörelsemängd

[bildförklaring av skridskoåkaren och pucken]

5. Exempeluppgifter med lösningsförslag

 1. Vi vet att rörelsemängden p definieras som produkten av ett objekts massa m och dess hastighet v. Formeln är: p=m×v
 2. Sätt in de kända värdena: m = =0,43 kg, v=30m/s och p=0,43kg×30m/s
 3. Utför beräkningen: p=12,9kg⋅m/s

[RITA BILD]

 1. Formel för rörelsemängd: p = m * v
 2. Rörelsemängd för Bil A: Massa (m_A) = 1500 kg Hastighet (v_A) = 15 m/s Rörelsemängd (p_A) = m_A * v_A = 22500 kg·m/s
 3. Rörelsemängd för Bil B: Massa (m_B) = 1800 kg Hastighet (v_B) = -12 m/s (eftersom den rör sig i motsatt riktning) Rörelsemängd (p_B) = m_B * v_B = -21600 kg·m/s
 4. Total rörelsemängd: p_total = p_A + p_B = 22500 kg·m/s – 21600 kg·m/s = 900 kg·m/s

 1. Vad beskriver rörelsemängden hos en kropp?
  • a. Endast hastigheten
  • b. Endast massan
  • c. Både massan och hastigheten
 2. Om rörelsemängden i ett slutet system är bevarad, vad betyder det när två bilar krockar?
  • a. Båda bilarna stannar direkt.
  • b. Den totala rörelsemängden före kollisionen är densamma som efter kollisionen.
  • c. Den bil med större massa kommer alltid att ha större rörelsemängd efter kollisionen.
 3. Vilken formel representerar rörelsemängd?
  • a. p=m+v
  • b. p=m×v c
  • c p=m÷v

Svar: 1. c, 2. b, 3. b.


För mer hjälp med fysik besök vår begreppssamling med förklaringar eller uppgiftsbank med övningsuppgifter om fysikbegrepp och koncept och såklart finns det lösningar! Allt för att du ska förstå fysiken så bra som möjligt. Du hittar även en komplett formelsamling som du får ta med dig till Kursprovet! Och kom ihåg, oavsett om du är en student som behöver hjälp med dina fysikuppgifter eller bara nyfiken på ett begrepp, finns det alltid hjälp att få, och nya saker att lära!

Annons
GratisAccess to basic materials.$0Join
PremiumFull access, premium materials, and support.$10Join