Resulterande kraft – Vad är det och hur räknar man ut den? Enkel förklaring

[bild på scenarierna]

Kraft som en Vektor

Summera vektorer – Hur du beräknar den resulterande kraften

Komposantuppdelning – Steg-för-steg exempel:

(bild över situationen)

 1. Identifiera krafterna: Börja med att bestämma vilka krafter som verkar på objektet.
  • Det gör du lättast genom att rita en bild. TIPS: Två krafter som nästan alltid är med är tyngdkraften och normalkraften. En annan vanlig kraft är friktionskraften.
  • I vårt exempel tänker vi oss att en person drar repet åt höger med en kraft av 50 N, och en annan person drar repet 30° uppåt från horisontalplanet med en kraft av 60 N. Försök rita en bild över situationen. Jämför sedan med vår bild nedanför.
 2. Komposantuppdelning: Bryt ner varje kraft i sina horisontella och vertikala komponenter med hjälp av cosinus och sinus. Kom ihåg sinus(a) =*motstående katet dividerat med hypotenusan* och cosinus(a) = *närliggande katet dividerat med hypotenusan*
  • För den första personen som drar helt horisontellt: $ F_{horizontal1} = 50 \text{ N} $ $ F_{vertical1} = 0 \text{ N} $
  • För den andra personen använder vi trigonometriska funktioner:
   • $ F_{horizontal2} = 60 \times \cos(30^\circ) $ $ F_{horizontal2} = 51.96 \text{ N} $
   • $ F_{vertical2} = 60 \times \sin(30^\circ) $ $ F_{vertical2} = 30 \text{ N} $
 3. Summera komponenterna: Lägg ihop alla horisontella komponenter och alla vertikala komponenter för sig. Blanda inte!
  • $ F_{total_horizontal} = F_{horizontal1} + F_{horizontal2} $ $ F_{total_horizontal} = 101.96 \text{ N} $
  • $ F_{total_vertical} = F_{vertical1} + F_{vertical2} $ $ F_{total_vertical} = 30 \text{ N} $
 4. Bestäm riktningen för den resulterande kraften: Använd arctan-funktionen (ofta benämnd ”tan^-1”) för att bestämma vinkeln.
  • $ \theta = \tan^{-1}\left(\frac{F_{total_vertical}}{F_{total_horizontal}}\right) $ $ \theta \approx 16.2^\circ $ uppåt från horisontalplanet.
 5. Slutsats: Den resulterande kraften som verkar på repet är cirka 106.77 N i en riktning av 16.2° uppåt från horisontalplanet.

Ordlista och begrepp

 • Kraft (F): En påverkan som kan orsaka en förändring av ett objekts rörelsestatus.
 • Massa (m): Mängden materia i ett objekt.
 • Acceleration (a): Hur snabbt ett objekts hastighet ändras.
 • Newton: Enheten för kraft.

Quiz: Har du förstått?

 1. Vad representerar bokstaven F i formeln F=ma?
  • A. Fart
  • B. Friktion
  • C. Kraft
  • D. Koefficient


 1. Om en kraft verkar rakt uppåt och en annan kraft verkar rakt till höger, i vilket kvadrant kommer den resulterande kraften att vara?
  • A. Första (övre högra)
  • B. Andra (övre vänstra)
  • C. Tredje (nedre vänstra)
  • D. Fjärde (nedre högra)

 1. Vilken av följande är inte en typ av kraft?
  • A. Gravitationskraft
  • B. Friktionskraft
  • C. Ljudkraft
  • D. Normal kraft


 1. Om ett objekt har en massa av 10 kg och en acceleration av 5 m/s^2, vad är kraften som verkar på objektet?
  • A. 2 N
  • B. 15 N
  • C. 50 N
  • D. 100 N


 1. Hur beskrivs kraftens riktning och storlek?
  • A. Som en skala
  • B. Som en vektor
  • C. Som en mängd
  • D. Som en volym

 1. C. Kraft
 2. A. Första (övre högra)
 3. C. Ljudkraft
 4. D. 100 N
 5. Facit: B. Som en vektor

Vanliga frågor (FAQ) – Resulterande kraft

Vanliga Frågor (FAQ)

 • Vad är en resulterande kraft? Det är den totala kraften som verkar på ett objekt, kombinationen av alla individuella krafter.
 • Hur kombinerar man krafter? Genom vektoraddition, där varje krafts riktning och storlek beaktas.
 • Vilka olika typer av krafter finns det? Det finns många, inklusive gravitationskraft, friktionskraft och normal kraft.

Lämna ett svar

Exit mobile version
Annons
Gratis Access to basic materials. $0 Join
Premium Full access, premium materials, and support. $10 Join