Potentialvandring – Hur man gör potentialvandring i krets – Med exempel

V=I×R

2. Djupdykning i begreppet:

b) Hur påverkar material potentialvandring?

c) Effekter av potentialvandring:

3. Exempeluppgift om potentialvandring:

V=I×R

[bildförklaring]

5. Quiz – Har du förstått potentialvandring?

 1. Vad beskriver potentialvandring?
  • a) Drivkraften bakom elektronernas rörelse.
  • b) Antalet elektroner som passerar en punkt per sekund.
  • c) Motståndet i ett material.
 2. Vilket av följande material är troligen en bra ledare?
  • a) Glas
  • b) Gummi
  • c) Koppar
 3. Vad händer när elektroner kolliderar med atomerna i en ledare?
  • a) Elektroner försvinner.
  • b) Elektrisk energi omvandlas till termisk energi.
  • c) Laddning skapas.
 1. a) Drivkraften bakom elektronernas rörelse.
 2. c) Koppar
 3. b) Elektrisk energi omvandlas till termisk energi.
Annons
GratisAccess to basic materials.$0Join
PremiumFull access, premium materials, and support.$10Join