Newtons Andra Lag – Kraften är massan multiplicerad med accelerationen

Newtons andra lag – En definition

Newtons andra lag, också känd som rörelselagen, definierar sambandet mellan ett objekts massa, den kraft som verkar på det, och dess acceleration. Enkelt uttryckt, lagen säger att om du applicerar en kraft på ett objekt kommer det att accelerera, och denna acceleration kommer att vara direkt proportionell mot kraften och omvänt proportionell mot objektets massa.

Formeln för Newtons andra lag

Formeln för Newtons andra lag är F = m*a, där:

 • F är den totala kraften som verkar på objektet (mätt i newton, N),
 • m är objektets massa (mätt i kilogram, kg),
 • a är objektets acceleration (mätt i meter per sekund per sekund, m/s²).

Kraftresultanten på ett objekt är alltså produkten av dess massa och acceleration.

Hur man räknar ut kraft i fysik?

För att beräkna kraften som verkar på ett objekt med hjälp av Newtons andra lag följer du dessa steg:

 1. Bestäm objektets massa. Massan ska vara i kilogram.
 2. Bestäm objektets acceleration. Accelerationen ska vara i meter per sekund per sekund. (tryck på länken för att läsa om hur man bestämmer accelerationen)
 3. Multiplicera massan med accelerationen för att få kraften.

Detta ger oss en mängd kraft i newton.

Exempel på beräkningar med Newtons andra lag

Låt oss säga att vi har ett objekt med en massa på 10 kg, och vi applicerar en kraft på det som ger det en acceleration på 2 m/s². Hur stor kraft har vi applicerat?

Lösningsförslag:

Enligt formeln F = m*a, skulle kraften som agerar på objektet vara:

F = 10 kg * 2 m/s² = 20 N

Så, kraften som agerar på objektet är 20 Newton.

Newtons andra lag i vardagen

Ett vardagligt exempel på Newtons andra lag kan ses när du spelar fotboll. När du sparkar bollen (tillämpar en kraft) börjar den röra sig (accelerera). Ju hårdare du sparkar (större kraft), desto snabbare och längre kommer bollen att flyga (större acceleration). Men om bollen är tyngre (större massa), kommer det krävas en större kraft för att få samma acceleration.

Quiz – Har du förstått?

 1. Vad är formeln för Newtons andra lag?
  • a. F = m + a
  • b. F = m / a
  • c. F = m * a
 2. Vad händer med ett objekts acceleration om kraften ökar men massan förblir densamma?
  • a. Accelerationen minskar.
  • b. Accelerationen förblir densamma.
  • c. Accelerationen ökar.
 3. Vilken enhet används för att mäta kraft i fysik?
  • a. Kilogram
  • b. Meter per sekund
  • c. Newton

Facit till quizen:

 1. Rätt svar: c. F = m * a
 2. Rätt svar: c. Accelerationen ökar
 3. Rätt svar: c. Newton
 4. Rätt svar: a. Endast stora objekt kan påverkas av krafter.

För mer hjälp med fysik besök vår begreppssamling med förklaringar eller uppgiftsbank med övningsuppgifter om fysikbegrepp och koncept och såklart finns det lösningar! Allt för att du ska förstå fysiken så bra som möjligt. Du hittar även en komplett formelsamling som du får ta med dig till Kursprovet! Och kom ihåg, oavsett om du är en student som behöver hjälp med dina fysikuppgifter eller bara nyfiken på ett begrepp, finns det alltid hjälp att få, och nya saker att lära!

Annons
GratisAccess to basic materials.$0Join
PremiumFull access, premium materials, and support.$10Join