Elektrisk laddning – Vad är elektrisk laddning? Fysik 1 förklaring

Elektrisk energi – kort förklaring

kort beskrivning….ijjijosjsdisos ss’sddd

Längre beskrivning av elektrisk energi

kssldldls

ssssssssss

Exempeluppgift

sksoksskosk

Lösningsförslag

Annons
GratisAccess to basic materials.$0Join
PremiumFull access, premium materials, and support.$10Join