Atomkärnan – Allt du behöver veta om atomkärnan – Fysik 1 förklaring

En atomkärna är en liten central del av en atom, bestående av protoner och neutroner som är kända som nukleoner. Antalet protoner i en atomkärna definierar elementets art och laddning. En proton har en positiv laddning och en neutron har ingen laddning. Det totala antalet protoner i en atomkärna är känt som atomnumret (Z). Tillsammans bildar protoner och neutroner den täta, elektriskt neutrala kärnan som utgör den allra största delen av en atoms massa. Protoner och neutroner som finns i kärnan har det gemensamma namnet nukleoner (kärnpartiklar). En atomkärna hålls ihop av den starka kärnkraften. Den starka kärnkraften är en kraft som verkar på nukleoner, de grundläggande partiklar som bildar en atomkärna, och håller dem tillsammans i kärnan.

Atomkärnans struktur och beteckningar

För uppgifter på kärnfysik är det viktigt att ha koll på atomkärnans struktur och olika betäckningar. De begrepp som är viktiga att ha koll på är:

*Här ska in en bild på en atomkärna och dess olika delar*

  1. Protoner – positivt laddade partiklar som finns i atomkärnan.
  2. Neutrontal (N) – Antalet neutrala partiklar (neutroner) som finns i atomkärnan.
  3. Nukleoner – samlingsterm för partiklar som ingår i en atomkärna. Alltså summan av dess protoner och neutroner.
  4. Atomnummer (Z) – antalet protoner i en atomkärna. Detta avgör elementets grundämnesbeteckning.
  5. Atomkärnans laddning – sammanlagda laddningen hos alla protoner i en atomkärna.
  6. Nukleontal (A) – summan av proton- och neutronantalet i en atomkärna.
  7. Isotoper – atomer av samma element med samma protonantal men med olika neutronantal.

Exempeluppgift

Beräkna atomnumret (Z) för en ädelgas med nukleontal (A) = 118 och antal neutroner i kärnan (N) = 86.

Lösning: Atomnumret (Z) kan beräknas genom att subtrahera antalet neutroner (N) från nukleontalet (A).

Z = A – N = 118 – 86 = 32

Så atomnumret för den här ädelgasen är 32. Ädelgasen i det här exemplet är Argon (Ar).

Lämna ett svar

Annons
GratisAccess to basic materials.$0Join
PremiumFull access, premium materials, and support.$10Join