Allmän fysik – Instuderingsfrågor utan svar – Fysik 1

Innan du börjar

Instuderingsfrågorna utan svar till allmän fysik 1 används med fördel av dig som redan lärt dig en del av området. Du vill testa att du verkligen förstått utan att ”råka” kika på svaret. Detta kan göras antingen själv: genom att du säger/skriver ner svaren på frågorna eller tillsammans med en kompis. Då rekommendera vi att en börjar att ställa en fråga och så svarar den andra. Sedan kan hen som svarade lägga till något om kompisen missade lite. Efteråt så ställer den andra frågan och så fortsätter det så. Det är verkligen ett utmärkt sätt att plugga inför prov! 

Har du inte riktigt lärt dig svaren till de olika frågorna så hittar du samma frågor fast med svar här

 

Allmän fysik – Instuderingsfrågor utan svar

1. Förklara vad storheter, mätetal, enheter och prefix är samt hur de används?

2. Vad är det för skillnad på en vektor och en skalär?

3. Förklara begreppet densitet.

4. Vilka olika energiformer finns?

5. Ge några exempel på energiomvandlingar som finns. Ge även tips på hur man ska tänka.

6. Vad menas med energiprincipen?

7. Vad är inre energi?

8. Vilka energienheter finns?

9. Vad är effekt? Hur beräknas effekten?

10. Vad är verkningsgrad? Hur beräknas verkningsgraden?

 

Bra jobbat! Du har gått igenom alla frågorna. Hur gick det? Kan du det eller behöver du öva lite mer?

Annons
GratisAccess to basic materials.$0Join
PremiumFull access, premium materials, and support.$10Join